Categorie: Column archief
De fractieleden van de Combinatie Gemeentebelangen zullen zo nu en dan een column schrijven over zaken die hun bezighouden. Deze keer fractielid Bertus Reinders. Woonachtig in Grolloo.

Werken aan de winkel

Recessie. Je hoort bijna niet anders. Vooral vanuit Den Haag, want daar komt de recessie kennelijk vandaan. Het lijkt wel of onze regering het heeft uitgevonden en dat ze er alles aan willen doen het te laten slagen. De ene bezuiniging is nog niet doorgevoerd of de andere is al weer in aantocht. Toch zien we dat het moeilijker wordt nog te bezuinigen. Willen we aan de Europese norm van 3% voldoen, dan zal er nog het een en ander moeten gebeuren. Maar moeten we wel zo nodig?

 

Moeten we wel zo nodig?

Moeten we wel zo nodig? Is het niet beter om juist te gaan investeren? Kunnen we die neerwaartse spiraal niet omdraaien? Volgens onze minister-president Rutte (VVD) en (PvdA-voorman) Samsom kunnen wij wel iets doen, namelijk een nieuwe auto of koelkast kopen. Een verbouwinkje zou ook al mooi zijn. Gaat Den Haag het goede voorbeeld geven of predikt zij alleen de crisis?

Aan de bak

Op gemeentelijk niveau zullen we aan de bak moeten. En er zijn ideeën. Ons college zal binnenkort met plannen komen en we wachten deze in spanning af. In ieder geval vind ik dat je werk moet creëren. Het werken zelf subsidiëren, daar geloof ik niet in. Een werknemer voor half geld aannemen kost ook geld wanneer je geen arbeid te verrichten hebt. Wanneer een ondernemer voldoende werk heeft, zal hij bereid zijn het volle pond te betalen voor een vakkracht. Is die vakkracht niet voorhanden, dan kan een leerovereenkomst een oplossing bieden.

Verplicht aan het werk?

Wanneer iemand geen werk kan vinden en dus afhankelijk is van een uitkering, vind ik het goed denkbaar dat voor die verkregen uitkering werkzaamheden worden verricht. Ik denk hierbij aan werkzaamheden ten behoeve van het algemeen nut. Men doet dan werkervaring op en men heeft sociale contacten.

Het is niet de bedoeling dat deze werkzaamheden betaald werk verdringen, het is meer het oppakken van dingen die nu blijven liggen.

Stimuleren van de bouw?

Op dit moment zijn we druk met de starterwoningen. Als raadslid voor Gemeentebelangen en ook als dorpsbewoner van Grolloo zet ik mij hiervoor in. Onze fractie verwacht van het college voortvarendheid. Kleinschalige projecten, welke snel kunnen worden uitgevoerd, zijn ideaal voor onze plaatselijke aannemers. De bouw is een sector waar harde klappen vallen. Een actieve gemeente, de startersleningen en de medewerking van banken moeten toch kunnen leiden tot een stuk werkgelegenheid. Ik zeg: Gewoon doen! Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.