Categorie: Column archief

Bertus ReindersBertus Reinders staat als nummer twee op de kandidatenlijst. "Op de vraag of ik beschikbaar zou willen zijn als kandidaat fractievoorzitter, heb ik niet lang hoeven nadenken. Het lijkt mij een geweldige uitdaging. Natuurlijk eerst even de verkiezingsuitslag afwachten, maar ik heb er reuze zin in."


't Overkomp je

Ie zult 't misschien niet geleuven, aj mij kent tenminste, maor vandaog he'k de eerste training had van't hardlopen veur de Groller Umloop. Ik loop aait wel hard, maor dan in figuurlijke zin. Maor tiedens de veiling veur oes dörpshoes in Grol hef mien vrouw beuden op looptraining van Aad Verheul. Ik heb nog nooit zo duur lopen. Now moej weten da'w een loopband op zolder staon hebt en hiel enkel wul ik daor wel ies gebruuk van maoken. Mien vrouw is fanatieker wat dat angiet. Eerlijk is eerlijk, wat de conditie angiet, mot er nog wel wat gebeuren. Aal aovends op pad, een drokke baon, veur mien gevuul komp 't der dan ok niet van. Volgens de trainer is dat een verkeerd gevuul en 't beroerste is dat ik wel weet dat e daor geliek an hef.

Aj denkt daj veul geld oetgeven hebt veur een looptraining, dan wul ik daor ok goed gebruuk van maoken. Dus op zaoterdagmörgen maor naor 't sportveld. Allerlei oefeningen, waorbij mij al dudelijk maokt wordt dat die niet veur niks bint. Der bint spieren bij die as niet weet waorveur ze in mien lichaom zeten hebt. Daor zal dus wat an gebeuren moeten. Mien verstaand zeg dat 't goed veur mij is.

Goed gevuul

Aj dan nao de training naor hoes toe loopt - ja, wij kunt 't lopend doen - dan hej toch een goed gevuul. De angstdreumen van een woeste trainer die as je ofblaft, umdat ie aait as leste ankomt en dat ze aait op je wachten moet, die angstdreumen bint oetbleven. Oes, wij bint met een hiel tochelie lopers, is vertelt dat wij mooi op tied klaor zult wezen veur de umloop. Op dit moment kan ik mij daor gien veurstelling van maoken, maor ik stao wel open veur 't idee, zeg maor. Niet da'k met an doel wul met de umloop, dat dan weer niet. Niet umdat ik dat dan niet zul kunnen, maor wij bint dan net met vekaanzie. (Ik heur je denken.....)

Olympische gedachte

Met an doen is belangrieker as winnen. Zun oetspraok past mij meraokels goed. Gekheid vanzölf, maor ik mus wel eem an Sotsji denken toen oeze trainer oes vertelde dat ie oes een persoonlijk trainingsschema zul opsturen. Een persoonlijk trainingsschema van mien coach, za'k maor zeggen. Dat klinkt in elks geval wel goed. Het is now net een paor uur leden da'k weer in hoes bin en ik kiek now al oet naor de mail. Ik moet mij naotuurlijk wel strak holden an datgiene wat as mien coach zeg. Dat goeie gevuul wul ik nog wel eem vastholden, want dat kan ik goed gebruken in de verkiezingscampagne. Daor laot ik die Olympische gedachte toch een klein beetie lös. Ik wul graog met an doen, maor dan wul ik ok winnen ok.

Dreèns

Ik heb dit in 't Dreèns schreven. Dat doe'k wel vaoker, maor dan in Grol en miestal as Jan Koudehandjes (ik heb ooit 'n keer stien kolde handen had op de iesbaon en ik kun as secretaoris de oetslag niet op 't papier kriegen) en ik schrief dan in mien eigen Dreèns. Ik zuul ok niet aans kunnen. Toen 't CDA ankwam met een Dreèns programma hadden wij net besleuten um dat niet te doen. Gewoon doen is oes motto en wij hebt dan ok maor gewoon daon. Da'w 't Dreèns een warm hart toedraogt, wul ik op dizze wieze dudelijk maoken. Wij hebt ok veurstelt 't Dreèns extra te ondersteunen en met de Anfieterpries veur oeze gemiente bin ik dan ok slim wies.

Gewoon blieven doen!

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.