Categorie: Column archief

Greet Oosterhuis

De (steun)fractieleden van de Combinatie Gemeentebelangen zullen zo nu en dan een column schrijven over zaken die hun bezighouden. Deze keer Greet Oosterhuis. Greet woont in Gieten.


AFSCHAFFING LAAG-BTW-TARIEF BEDREIGING MKB-SECTOR

De recreatiesector maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de aanstaande herziening van het belastingstelsel. Het kabinet wil de kosten op arbeid goedkoper maken. Om dit te kunnen financieren kiest het kabinet misschien wel voor het afschaffen van het lage btw-tarief.
Met de verhoging van het btw-tarief van 6% naar 21% zou de belasting op arbeid kunnen worden verlaagd. Maar door alle goederen en diensten te gaan belasten met 21% wordt het leven een stuk duurder. Door de verhoging zullen de prijzen stijgen en dit zal direct een negatief effect hebben op het aantal dag- en verblijfsgasten die naar onze gemeente komen.
Begin maart 2015 heeft de recreatiesector een onderzoeksrapport van instituut NYFER aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit dit rapport blijkt dat er bij een btw-verhoging landelijk 55.000 banen in de toeristische sector verloren gaan. Voor Drenthe

komt dit neer om ongeveer 1700 banen. "Het is juist de bedoeling dat het nieuwe belastingstelsel 100.000 nieuwe banen schept. In de praktijk van een dreigende belastingverhoging worden er eerst heel veel banen te niet gedaan.btw
Het is juist de recreatiesector die veel mensen aan het werk heeft die niet heel hoog opgeleid zijn. Door een btw-verhoging zullen er veel van deze banen voor deze mensen verdwijnen en dat moet niet mogen. De recreatiesector pleit daarom voor behoud van het lage btw-tarief om economische groei en werkgelegenheid te kunnen blijven stimuleren.
Bij afschaffing van het lage btw-tarief zullen recreatiebedrijven genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen zonder dat daar iets tegenover staat voor de gasten. Hierdoor zullen toeristen korter verblijven of zelfs wegblijven (ze gaan dan graag naar Duitsland waar ze nog wel een laag btw-tarief hanteren, alles is daar direct 15% goedkoper). We zien dan lege fietspaden en lege terrassen in de gemeente Aa en Hunze. Maar ook de plaatselijke slager, bakker, supermarkt, musea, culturele evenementen en zwembaden zullen de gevolgen merken waardoor de leefbaarheid in zijn geheel in onze gemeente zal afnemen. De tankstations in de grensgebieden voelen nog dagelijks de gevolgen van ondoordachte prijsverhogingen. Kortom: een btw-verhoging van 6 naar 21% is "Een politiek gezien verkeerde keus".

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.