Categorie: Column archief

Jos van der Werf

De (steun)fractieleden van de Combinatie Gemeentebelangen zullen zo nu en dan een column schrijven over zaken die hun bezighouden. Deze keer Jos van der Werf. Jos woont in Gieten.


Krachtenvelden….

commissie-, steunfractie- en raadsvergaderingen, moties, azielzoekers, camping bij de boerderij of camping bij een niet-boerderij, wet op de lijkbezorging, schorsen van vergaderingen, afleggen van eed of belofte, opmaat naar begroting en humor van de burgemeester. Zomaar een spontane greep van mijn ervaringen uit de eerste week als tijdelijk raadslid van onze partij.

Als nummer 11 op de verkiezingslijst werd ik een paar weken geleden benaderd door onze partijvoorzitter Hendrikus met het verzoek om Klarina voor een paar maanden te vervangen. Na wat wikken en wegen en afstemming met mijn gezin, heb ik ja gezegd.
Ik ervaar het als een unieke kans om als aanvulling op mijn ambtelijke loopbaan bij rijk, provincie en gemeente deze kans als volksvertegenwoordiger van de gemeente Aa en Hunze te pakken. En dat binnen een partij waarbij men elkaar aanspreekt, stevige debatten voert, hard werkt en ziel en zaligheid overheeft voor u als inwoner van een gemeente die de komende tijd voor - in mijn ogen - gevoelige en historische uitdagingen staat.

Ik kijk er naar uit om de komende maanden hierin te mogen meedenken en uw belangen te mogen behartigen.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.