Categorie: Column archief

Bertus Reinders

De (steun)fractieleden van de Combinatie Gemeentebelangen zullen zo nu en dan een column schrijven over zaken die hun bezighouden. Deze keer Bertus Reinders. Bertus woont in Grolloo.


Mag het ietsje meer zijn?

Op de Bloemakkers te Gieten komt een AZC voor – in eerste instantie – 400 vluchtelingen. De locatie is inmiddels ook bekend. Tussen automobielbedrijf Okken en mechanisatiebedrijf Timmer en Timmerman zal het COA dit centrum gaan neerzetten. De eerste schetsen liggen op tafel. Een klankbordgroep is gevormd. Alhoewel niet veel inwoners staan te juichen om de komst van dit AZC, is er toch overwegend begrip. Wij dragen ons steentje bij. Wij zullen de ontwikkelingen op de voet volgen en na een jaar zal er geëvalueerd worden. Die evaluatie en de situatie op dat moment zou kunnen leiden tot een besluit het aantal vluchtelingen tot maximaal 600 uit te breiden.

Dan komen er berichten in de pers over een extra AZC in Rolde. Berichten die naar aanleiding van vragen van D66 over de komst van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) naar het Ruige Veld en de suggestie dat deze groep wel eens de voorbode zou kunnen zijn voor een nieuw AZC in het leegstaande Ruige Veld. Triest dat een fractie, die heel goed op de hoogte was van de komst van deze 24 jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar, onrust te weeg brengt onder de bewoners van de Asserstraat en de overige inwoners van Rolde. De fractievoorzitters zijn in het Presidiumoverleg (overleg fractievoorzitters) geïnformeerd over de verplaatsing van deze groep vanuit Zuidlaren naar Rolde. In de brief aan de bewoners van de Asserstraat wordt met geen woord gerept over asielzoekers, laat staan over een AZC. De AMV vallen onder de zorg. Jongens die waren overgeleverd aan mensenhandel. Jongens die misbruikt zijn en jongens die op deze wijze worden opgevangen om van hun trauma’s af te komen. Dit onderkomen moet er ook voor zorgen dat deze jongens niet weer ten prooi vallen aan die mensenhandel.

Het idee dat de bewoners van de Asserstraat tegen de komst van deze groep zou zijn, is uit de lucht gegrepen. De bewoners vragen alleen om wat meer uitleg en dat is alleszins begrijpelijk. Die uitleg kan tijdens een gesprek worden gegeven. Ik heb gesproken met enkele bewoners van de Asserstraat, voor en na een buurtbijeenkomst. Na de uitleg van de situatie is er opeens heel veel begrip. Dan wordt deze vorm van zorg zelfs ondersteund.

Was het Ruige Veld al eerder in beeld als een AZC? Een vraag die mijns inziens helemaal overbodig is. In de aanloop naar de beslissing tot het plaatsen van een AZC in Gieten heeft het COA diverse locaties in de gemeente onderzocht. En deze zijn terdege onderzocht, inclusief kosten van mogelijke infrastructuur en meer. De fracties zijn hier van op de hoogte. Afgesproken is hier verder niet mee naar buiten te gaan. Wie schiet daar iets mee op? Niemand, het kan alleen leiden tot meer discussie. Een overbodige discussie, omdat de raad unaniem akkoord is gegaan met de uiteindelijk gekozen locatie.

Jammer dus dat D66 door te vragen naar de bekende weg, de inschakeling van de media en de verkeerde informatie naar buurtbewoners, zoveel ophef veroorzaakt. En dat alles voor politiek gewin en niet meer dan dat. Gewoon doen, open en eerlijk zijn. Dat betekent ook dat je moet aangeven dat je bepaalde kennis wel hebt, maar dat je hebt afgesproken dat we die kennis niet zullen delen. Je kunt in mijn ogen ook heel goed aangeven waarom je dit niet deelt.

Natuurlijk, vragen stellen of wekelijks vragen stellen, het is een goed recht. Vragen stellen naar de bekende weg, ach, dat mag ook. Dat is politiek nietwaar? Om van de kosten die dit met zich meebrengt, maar niet te spreken. Mijn – en ik kan gerust zeggen onze CGB – politiek is het niet.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.