Categorie: Column archief

Jeroen KeizerOok bestuursleden van de Combinatie Gemeentebelangen zullen zo nu en dan een column schrijven over zaken die hun bezighouden. Deze keer nieuw bestuurslid Jeroen Keizer. Jeroen is woonachtig in Gasselte.


Bestuurswisseling

Op onze algemene ledenvergadering van 10 april 2014 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Henk Rorije heeft zijn bestuursfunctie beschikbaar gesteld en in zijn plaats werd Jeroen Keizer uit Gasselte in het bestuur gekozen. Wij willen Henk nog bedanken voor de periode dat hij met veel enthousiasme aan het bestuur heeft deelgenomen. Jeroen zal zich hierbij zelf even voorstellen.

Sinds augustus 2013 ben ik lid van de Gemeentebelangen Aa en Hunze. Ik ben nog niet zo lang politiek actief in deze mooie gemeente. Van huis uit heb ik het belang van de politiek meegekregen. In mijn dagelijks bestaan ben ik werkzaam voor een semioverheidsinstelling en heb van daaruit met politieke beleidskeuzes te maken. De belangstelling voor de politiek is er daarom altijd al geweest maar het heeft even geduurd voordat ik ook daadwerkelijk de stap heb gemaakt.

Wanneer je een relatie hebt, fanatiek sporter bent, studeert en een volledige werkweek hebt moet je prioriteiten stellen en die liggen dan een tijd lang elders. Ik kom al meer dan 20 jaar in deze actieve gemeente en ben nu ongeveer 6,5 jaar woonachtig in Gasselte. Ik ben gelukkig getrouwd met Anne-Marie, heb twee prachtige kinderen en er is nog een familielid opkomst, die wij in oktober verwachten. Hierdoor verleg je je prioriteiten en worden andere zaken steeds belangrijker. Je richt je dan meer op je leefomgeving, de veiligheid en de leefbaarheid daarvan. Ik wil dan ook, daar waar het kan, invloed kunnen uitoefenen en dan moet je bij de gemeenteraad zijn. Je gaat dan op zoek naar een geschikte partij. Voor mij was de keuze al gauw gemaakt gezien de standpunten van Gemeentebelangen Aa en Hunze. Dat zij haar keuzes kan maken voor de gemeente zonder te veel invloeden en/of denkwijzen vanuit de landelijke partijgedachten is voor mij een belangrijk gegeven. Ik ben iemand die vind: wat je zegt moet je doen en doen wat je zegt. Daar past een partij bij met de slogan 'gewoon doen'! Sinds kort zit ik nu vanuit Gasselte en omgeving in het partijbestuur. Voor mij is dit een enorme eer en ik hoop deze periode net als mijn voorganger met veel enthousiasme te kunnen invullen. Ik wil tot slot kwijt dat sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen de landelijke politiek nog al denigrerend spreekt over de lokale partijen in de gemeenten. Gemeentebelangen Aa en Hunze bestaat al langer dan menig landelijke partij.

Bij de voorlaatste verkiezingen was Gemeentebelangen de grootste, heeft destijds haar verantwoordelijkheid genomen en is met de laatste verkiezingen beloond met nog een zetel erbij.

Ik ben ervan overtuigd dat wij de komende periode het goede werk zullen voortzetten.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.