Categorie: Energie
Zonnepanelenplan als alternatief

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze wijst college op zonnepanelenplan als alternatieve energie

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft donderdagavond 19 februari samen met CDA en GroenLinks een motie ingediend, waarin het college wordt opgeroepen om een zonnepanelenplan voor het winnen van duurzame energie tot 150 MegaWatt actief te verkennen, te ondersteunen en waar mogelijk te faciliteren.

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze, het CDA en GroenLinks hebben kennisgenomen van het besluit van minister Kamp inzake de realisering van een groot windmolenpark. Hierbij is de minister voorbij gegaan aan de gebiedsvisie en de uitkomsten van het draagvlakonderzoek. Een gemiste kans vinden de partijen. Op dit moment is er een alternatief plan in ontwikkeling in de vorm van het realiseren van velden met zonnepanelen. Omdat duurzame energie een belangrijk doel is om na te streven, vinden de partijen het zeer belangrijk dat het plan voor dit zonnepanelenpark wordt onderzocht. Dit zonnepanelenpark is qua energetische en financiële opbrengst vergelijkbaar met het beoogde windpark waarin gesproken wordt over in totaal 150 MegaWatt, waarvan 50 MegaWatt in de gemeente Aa en Hunze. Een belangrijk gegeven hierbij is dat zonnepanelen minder overlast veroorzaken dan windmolens en aanleg en onderhoud van een zonnepanelenpark door constructeurs en installateurs uit de eigen omgeving kan worden uitgevoerd. Dit biedt kansen voor de regionale werkgelegenheid. Bovendien is het zonnepanelenpark in dit formaat een nationale eyecatcher op het gebied van innovatie en zou een gunstig effect kunnen hebben op het aantrekken van meer innovatieve ondernemingen, aldus Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze, CDA en GroenLinks.

De drie partijen dragen het college dan ook op om het actief te verkennen, te ondersteunen en waar mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt het college opgedragen om met de initiatiefnemers in het gebied te komen tot een heroverweging en daarmee tot medewerking voor het zonnepanelenplan. Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze, CDA en GroenLinks dragen het college op om de bereidheid tot actieve medewerking om te komen tot een alternatieve invulling van de beoogde opbrengst in MegaWatt middels dit zonnepanelenplan kenbaar te maken aan het ministerie van Economische Zaken (minister Kamp) en de Tweede Kamerfracties, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.