Categorie: Energie
Windmolens, een lastig dossier (2)

 

We hebben meerdere reacties gehad naar aanleiding van de raadsvergadering over het draagvlakonderzoek naar windenergie. Er zijn, mede door berichten in de media, vragen ontstaan. In dit bericht verduidelijken wij het proces.


Wat is er besloten?
Tijdens de raadvergadering op 16 december hebben we ingestemd met het raadsbesluit. We aanvaardden het rapport 'Draagvlakonderzoek Windpark De Drentse Monden en Oostermoer' en namen de conclusies uit het rapport, dat er onvoldoende draagvlak is in het gebied, over. Daarnaast stemden we tegen de plannen van minister Kamp. Ook wij zijn namelijk tegen deze plannen.


Waarom draagvlakonderzoek?
Met de uitkomsten van dit draagvlakonderzoek hebben we bewijs dat er geen draagvlak is voor grootschalige windenergie. Door gesprekken met inwoners in dit gebied wisten we al dat er in de omgeving niet tot nauwelijks draagvlak is. Maar met de uitkomsten van het draagvlakonderzoek kunnen we het aantonen en staan we veel sterker in de onderhandeling met minister Kamp.


Waarom terugvallen op de gebiedsvisie?


Hadden we enkel Nee geroepen, zoals D66, PvdA en CDA doen, dan waren we onze positie in gesprek met Kamp totaal verloren. Daarmee bereiken wij helemaal niets. Dát is misleidend en niet eerlijk tegenover de inwoners van Aa en Hunze. Door terug te vallen op onze eerder vastgestelde gebiedsvisie hebben we nog iets te zeggen over plek en voorwaarden voor de verdere plannen van Kamp. Met andere woorden, wij willen zo lang mogelijk met minister Kamp in gesprek blijven. Dit kan door iets mee te bewegen en in te zetten op maximaal 30 Mw (ipv de 150 tot 185 Mw van Kamp) onder voorwaarde dat het geen gevolgen heeft voor de volksgezondheid én de inwoners mee moeten kunnen participeren. Alleen zo hebben we een redelijke kans om grootschalige windenergie in ons gebied te voorkomen.


Tot slot
Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat niet iedereen ons standpunt begrijpt. Mogelijk verschillen we van mening. Dit mag. Ons standpunt is een bewuste en doordachte strategie. Wij gaan voor het uiteindelijke resultaat en blijven ons inzetten om grootschalige windenergie in ons gebied tegen te houden. En dat is wat de meerderheid van de inwoners van Aa en Hunze wil.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.