Categorie: Energie
Windmolens, een lastig dossier

 

Al tijden spreken we over het windmolendossier. We zijn tegen een grootschalig windmolenplan, altijd al geweest. De uitkomst van het draagvlakonderzoek bevestigt dat we het daarmee bij het goede eind hebben. We spreken namens een ruime meerderheid van de inwoners in onze gemeente.

We zijn dus ook tegen het plan van minister Kamp, die 150 tot 185 Mw in het Oostermoer en Drentsche Monden gebied voorstelt. Het feit is echter dat we hier niets over te zeggen hebben. Onze bevoegdheid ligt hoog, helaas niet zo hoog.

In Den Haag is besloten om 6000 Mw aan windenergie op land te creëren, waarvan 285 Mw in Drenthe. Dit hebben wij niet bedacht. Maar we hebben het er wel mee te doen. Omdat we hierin een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en we niet alles af willen wentelen op de buren, hebben we een tegemoetkoming gedaan in de gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie geven we een aantal voorwaarden:

      • Er is ruimte voor max. 30 Mw;
      • Inwoners moeten mee kunnen participeren;
      • Plaatsing van windmolens mag niet van invloed zijn op de volksgezondheid.

 

Wij blijven, ook nu Kamp met dit grootschalige windmolenplan komt, vast houden aan de eerder door de gemeenteraad vastgesteld gebiedsvisie. De uitkomt van het draagvlakonderzoek sterkt ons in ons besluit. En dat is wat we tijdens de raadsvergadering van 16 december nog eens duidelijk hebben uitgesproken.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.