Categorie: Energie
Windmolens in Aa en Hunze

Lijsttrekker Henk Heijerman in De Schakel van 13 februari 2014:

windmolensWindmolens in Aa en Hunze

De rumoer in ons gebied rondom de windmolens is heel begrijpelijk. In eerste instantie hadden we het gevoel dat we mee mochten denken en praten. Nu blijkt dat Rijk en provincie ons niet serieus nemen. Combinatie Gemeentebelangen stoort zich aan de opvattingen van minister Kamp (VVD), gedeputeerde Munniksma (PvdA) en de coalitiepartijen PvdA en VVD in provinciale staten.

Kamp wil windmolens in veenkoloniaal gebied

Minister Kamp gaf onlangs in een brief aan dat hij door gaat met de plaatsing van windmolens in ons veenkoloniaal gebied. Daarbij richt hij zich ook op locaties die in de gebiedsvisie zijn uitgesloten, zoals het gebied ten noorden van de N33 tussen Eexterveen, Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal. Dit is onaanvaardbaar.

Geen draagvlak

Kamp gaat geheel voorbij aan het gebrek aan draagvlak binnen de bevolking. Zijn voorganger gaf eerder aan dat draagvlak essentieel is bij het besluit tot plaatsing. Wij constateren dat er geen sprake is van groot draagvlak. Sterker nog, dit is er niet of nauwelijks. Hoe kunnen ze dit dan besluiten?

Zelfs extra windmolens

Daarnaast sluit Kamp niet uit dat er 35,5 Mw extra geplaatst wordt in ons gebied. Het provinciaal bestuur geeft aan mee te willen werken aan totaal 280 Mw binnen het veenkoloniale deel van de provincie. Zij besloot dit, voor de gemeenten hierop konden reageren. Treurig. Zeker omdat andere gemeenten in de provincie Drenthe aangeven windmolens in hun gebied toe te staan.

Munniksma maakt geen bezwaar

Gedeputeerde Munniksma legt de brief van minister Kamp in een persbericht uit als dat er geen grootschalige windparken komen in het veenkoloniaal gebied. Hij laat het mooi klinken, maar gaat hiermee akkoord met de plaatsing van extra windmolens in ons gebied. Ook maakt hij geen bezwaar tegen plaatsing op andere locaties dan het aangegeven gebied. Hij laat het gewoon gebeuren.

Geen oog voor leefomgeving

Onlangs hebben PvdA en VVD in de Drentse Staten tegen een motie gestemd om ook andere mogelijke locaties voor windmolens in Drenthe te gaan onderzoeken. Ook deze volksvertegenwoordigers hebben dus weinig oog voor de leefomgeving in het veenkoloniaal gebied.

Oproep Rutte

Minister-president Rutte (VVD) deed de oproep om bij de gemeenteraadsverkiezingen vooral op de gevestigde partijen te gaan stemmen, vanwege de goede relatie en korte lijnen met de overheden in Assen en Den Haag. Bovenstaand verhaal bewijst dat die 'goede' relatie dus geen enkel effect heeft, maar dat had u zelf waarschijnlijk ook al begrepen.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.