Categorie: Energie
Duurzaam bezig zijn ?!
 Een persoonlijke kijk op het onderwerp duurzaamheid van ons raadslid Roelof Brands uit Rolde

“Van 2013 zijn inmiddels (bijna) 5 maanden verstreken. Het jaar wat in onze gemeente als het jaar van de duurzaamheid bekend staat. De weinige post die we als raadslid nog ontvangen sinds we digitaal zijn gegaan, zit in een envelop met het logo ‘Duurzaam Aa en Hunze’ als opdruk. Persoonlijk vind ik de betekenis van het woord duurzaam veel te breed. Het is net als Haarlemmerolie: het kan overal voor gebruikt worden en komt erg goed over.”

Agrarische sector

“Thuis hebben we een melkveehouderijbedrijf. Een zogenaamd gangbaar bedrijf, dus geen biologisch bedrijf. Valt een gangbaar bedrijf onder het kopje duurzaam als je het hebt over de bedrijfsvoering? Of moet je dan een biologische bedrijfsvoering hebben? Ik vind dat we een duurzaam bedrijf hebben.

De gewasbeschermingsmiddelen die we gebruiken voldoen aan alle toetsingseisen en de benodigde vergunningen en de bewijzen om ze te mogen toedienen zijn aanwezig. Ook bemesten we de gronden nooit meer dan tot,  door de overheid vastgestelde, maximaal  toegestane hoeveelheid messtoffen. Deze hoeveelheid is gebaseerd op een zodanig gebruik van de grond dat deze gezond blijft en dus nog jaren voedsel kan blijven produceren voor mens en dier. Kortom een duurzaam gebruik van de bodem. We moeten zelfs oppassen dat de grond niet te arm wordt doordat er minder toegediend mag worden dan dat er door de gewassen wordt opgenomen. Dat kan namelijk een uitgemergelde bodem opleveren en gewassen met een tekort aan elementen. Die zouden we dan weer op een andere manier moeten toedienen. Dit geldt niet specifiek voor 2013, maar al voor een groot aantal jaren die achter ons liggen en wat ook in de toekomst in stand zal blijven.

De douchecoach

“Tijdens de Bedrijven Contact Dagen Drenthe, gehouden op 8 en 9 april 2013 in de de TT-hal, had onze gemeente een zeer aantrekkelijke stand. In deze stand stond ook de hometrainer opgesteld die onze burgemeester mocht ontvangen tijdens de opening van het carnaval in Gasselte. Als je op deze fiets begint te trappen wek je energie op en begint er een lamp te branden. Eigenlijk lijkt het dus op een gewone fiets toen deze nog een dynamo bevatte. Lukte het jou de lamp aan te ‘trappen’, dan mocht je je persoonlijke gegevens achterlaten. Na afloop van de beurs zijn er een aantal aantal geschenken verloot onder de deelnemers. En hoera, ook ik kreeg een mail met de mededeling dat ik tot de gelukkigen behoorde. Mijn cadeau was een douchecoach. Meteen legde ik de link met wethouder Wassink die in januari de landelijke pers haalde met betrekking tot de douche. Zou hij langskomen? Maar  deze coach bleek iets anders te zijn. De douchecoach is een zandloper met twee tijdslimieten voor een douchebeurt. Eentje met een rode vink en eentje met een groene. En zelfs de groene vink duurt voor mij te lang. Hieruit trek ik de conclusie dat ik tijdens het douchen erg duurzaam omga met het water. Een mooi resultaat.”

Het Nieuwe Rijden

“Nadat ik wist wat mijn watergebruik is tijdens het douchen, was ik ook wel benieuwd naar mijn brandstofgebruik tijdens het rijden. Daarom heb ik me opgegeven voor de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’, die ons werd aangeboden door de gemeente. Op 11 mei heb ik ’s ochtends samen met een instructeur, een commissielid van het CDA en een commissie lid van D66 zes (!) keer hetzelfde rondje van 27 kilometer gereden. Twee keer als chauffeur en vier keer als passagier. De eerste keer heb ik het rondje gereden zoals ik altijd rijd. Van de deelnemers was ik de meeste brandstof kwijt per honderd kilometer, namelijk 4,1 liter. De andere twee deelnemers kwamen uit op 3,7 en 3,6 liter. De tweede keer reed ik volgens de bezuinigingstips van de instructeur. Na deze rond was mijn behaalde winst het grootst: het gebruik was gedaald naar 3,6 liter per honderd kilometer. De twee commissieleden kwamen elk uit op 3,5 liter. Je mag zelf uitrekenen hoeveel liter het voordeel is per honderd kilometer. Natuurlijk moet je dit wel afzetten tegen alle kilometers die ik nog ga rijden in de toekomst. Want als dit alleen gold voor de zaterdagochtend is Het Nieuwe Rijden beslist niet duurzaam geweest. Maar het was in ieder geval wel gezellig, en valt dat ook onder duurzaam?

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.