Categorie: Energie

Duurzaamheidvisie 2012

Iets is Duurzaam: Op zo’n manier geproduceerd, dat er geen of weinig schade wordt veroorzaakt aan natuur en milieu.

De drie pijlers van duurzaamheid:

  • People = sociaal.
  • Planet = ecologisch.
  • Profit = economische dimensie (gebruik maken van, dan voordeel winst )

De basis van de duurzaamheidvisie is het verminderen van de CO2 uitstoot. Door meer alternatieve energiebronnen te gebruiken, kan hier vorm aan worden gegeven.

Energiebesparing is een belangrijke optie in de gebouwde omgeving, zowel in de woningbouw als in de winkels , bedrijven en de gemeentelijke gebouwen. Door goede isolatie kan veel warmte verlies worden voorkomen en ook op de elektriciteitsrekening kan nog flink worden bespaard. Met behulp van bijvoorbeeld warmte-koude opslag, zonnepanelen, biovergistinginstallatie, kleine op maat ingepaste windmolens, hebben wij vele energievoorzieningen om de CO2 uitstoot tegen te gaan.

Dat windenergie een goede energievoorziening is, daar zijn wij het over eens, maar het opzetten van grote windmolenparken met molens van 200 mtr. hoog dat is voor ons nog geen gelopen koers.

Voor energiebesparing kan men aankloppen bij het in de begrotingsbehandeling in levengeroepen duurzaamheidvisiefonds voor een evt. tegemoetkoming.

Er moet haast gemaakt worden met de uitvoeringsprogramma’s . Er zijn gelden beschikbaar gesteld voor 2012 en 2013.

Alle verschillende mogelijkheden van de energiesectoren moeten opgepakt worden. Dit kan een opsteker zijn voor de werkgelegenheid en kan hierdoor de economie versterken. Er zal dus samengewerkt moeten worden. De hedendaagse energiebronnen kunnen hierdoor wat gespaard worden.

De agrarische sector en natuur- en landschapsbeheer en het gemeentebeheer kunnen veel biomassa beschikbaar stellen. Andere afvalstromen kunnen gebruikt of hergebruikt worden. Bij een overschot aan landbouwproducten zijn er mogelijkheden om energie besparende producten te telen.

In de woningbouw en in het woningbestand is nog wel energie te besparen. Eveneens in de industriële productie, bij landschapsbeheer en in de recreatieve sector. De gemeentelijke gebouwen als sportlocaties en scholen kunnen als voorbeeldfunctie dienen, maar ook toepassing op zorginstellingen en op de industrieterreinen zou een goede reclame zijn voor de gemeente Aa en Hunze.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Lukas Boerma of Nanno Pul.

Voor hun gegevens klik u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.