Categorie: Energie

Zo de wind waait...

een enquête verder

Nee, zo waait niet mijn rokje! Althans niet als vanzelf. Natuurlijk, het is gemakkelijk om van de wind af te fietsen. U weet dat dit letterlijk genomen lastig is te verwezenlijken. Op het bestuurlijke vlak komt er nog meer bij te kijken.

De vraag in het plaatje hiernaast heeft enige tijd op onze site gestaan. Veel mensen (601) hebben de vraag beantwoord en de uitslag is: 14,5 % voor en 85,5 % tegen.

Vaak is het zo dat de meeste stemmen gelden, maar lag het maar zo eenvoudig. Van hoger hand zijn er plannen om windmolens te plaatsen. De provincie Drenthe heeft aan het Rijk toegezegd mee te willen werken aan het plaatsen van windmolens. Daarbij is het veenkoloniaal gebied tussen Spijkerboor en Coevorden aangewezen als het zogenaamde zoekgebied. Op dit moment is een zoekrichting gaande naar de mogelijkheden in dit gebied. Met dit onderzoek heeft ook de gemeenteraad van Aa en Hunze ingestemd.

Plaatsing van windmolens in Aa en Hunze?

Onze voorkeur heeft dit beslist niet. Veel is nog onduidelijk over de effecten hiervan op de leefomgeving. Wij hebben de leefbaarheid hoog in het vaandel en volgen de plannen dan ook zeer kritisch.

Zelf hebben we het gebied bezocht en een aantal van de fractieleden heeft toen voor zichzelf de conclusie getrokken toch tegen windmolens te zijn in dit gebied.

Afgevaardigden van de initiatiefnemers en groepen tegenstanders hebben hun standpunt mogen uitleggen bij ons in de fractievergadering. Dit hebben wij laten meewegen bij onze standpuntbepaling. Maar ook de stem van de inwoners heeft ons aan het denken gezet.

Windenergie wordt op grote schaal toegepast. Windmolenparken vindt men met name op zee en niet in bewoonde gebieden. De weerstand tegen windmolens in ons gebied is zeer groot. We constateren dat in andere delen van het veenkoloniaal gebied de weerstand (tot op heden) minder groot is.

Wij vinden dat we zeker iets moeten doen. Wij - en ook u als inwoner - hebben onze verantwoordelijkheid naar de toekomst. Hierbij vinden we dat in de eerste plaats geïnvesteerd moet worden in energiebesparing. Daarnaast bieden bijvoorbeeld zonne-energie en bio-energie steeds meer mogelijkheden om op een duurzame wijze energie op te wekken. Ook hier kan de agrarische sector een significante rol spelen.

 

Een reactie op de vele reacties naar aanleiding van de enquête.

 • Allereerst willen we benadrukken heel blij te zijn met de vele reacties.
 • Er was kritiek op de vraagstelling:
  • Wat bedoelen we met duurzaam?
  • Waarom deze enquête, want we hadden toch al een standpunt ingenomen?
  • Het een zou het ander niet uitsluiten?
  • Er zijn toch veel meer nadelen te noemen?
  • en nog vele meer..
 • Wij concluderen dat juist deze vraagstelling van ons heeft geleid tot de vele reacties die ons hebben geholpen een goed beeld te krijgen.
 • Wij hebben de enquête van de site gehaald, omdat we binnen onze (steun)fractie inmiddels een eensluidend standpunt hebben kunnen vormen.

Conclusie:

De fractie van Combinatie GemeenteBelangen is - na een goede interne discussie en luisterend naar de achterban - geen voorstander van windmolens in ons gebied. Wij vragen aandacht voor energiebesparende maatregelen en andere alternatieve vormen van energiewinning.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.