Categorie: Energie
Onze reactie op Kamp

Combinatie GemeenteBelangen AaenHunze zeer verbolgen over laatste standpunten van minister Kamp (VVD) en gedeputeerde Munniksma (PvdA) over de windenergie.

De Combinatie GemeenteBelangen AaenHunze heeft kennis genomen van de standpunten van minister Kamp en Gedeputeerde Munniksma van Drenthe over de windenergie in de Veenkoloniën.
De omvang van 150 Mw in het gebied van AaenHunze en Borger-Odoorn vinden wij onaanvaardbaar. Met een invulling in het gebied Boerveen hebben wij onder harde voorwaarden en condities ingestemd. Nu beluisteren wij dat er wellicht ook op andere plekken in onze mooie gemeente molens kunnen komen. Er wordt zelfs gesproken over een omvang van ruim 185 Mw. Dit is voor ons onaanvaardbaar.


Wij vinden het daarnaast betreurenswaardig dat Gedeputeerde Munniksma niet open staat voor een bredere verdeling van de molens over Drenthe. Er zijn meerdere gemeenten, die hun verantwoordelijkheid willen nemen om ook bij te dragen aan windenergie. Dat een oproep van de fracties van GroenLinks in de drentse gemeenten om tot een bredere verdeling te komen in Drenthe eenvoudigweg in de wind wordt geslagen, vinden wij op zijn zachts gezegd betreurenswaardig.
Wij onderschrijven het op 8 januari jl ingenomen standpunt van burgemeester en wethouders van onze gemeente en roepen voorts de 2e Kamer en Provinciale Staten van Drenthe op om de Minister en de Gedeputeerde te bewegen tot een ander standpunt.

Gieten, 22 januari 2014.
De fractie van de Combinatie GemeenteBelangen
Henk Heijerman, fractievoorzitter

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.