Categorie: Energie

Duurzame energie - snel beslissen?

We willen de levensomstandigheden goed houden. Hoe voorzien we in onze energie? We zullen naar alternatieve vormen van energievoorziening moeten. Vermindering van de CO2-uitstoot is noodzakelijk. Deze zaken hebben bij Gemeentebelangen een hoge prioriteit.

Maar hoe? Wat we niet verbruiken hoeven we ook niet te produceren en levert dus geen CO2-uitstoot op. Besparing van energie moet wat dat betreft altijd op de eerste plaats staan. Realiteit is echter dat de energievraag toeneemt, terwijl de fossiele brandstoffen uitgeput zullen raken.

Veel onderzoek is nodig, maar de tijd dringt. De ontwikkelingen gaan snel. Bij elke vorm van energie zijn voor- en nadelen. Voor- en tegenstanders staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Begrip en respect voor een goed gefundeerde mening is belangrijk. De politiek moet keuzes maken. Rekening houdend met al die meningen, maar ook met het algemeen belang.

Vanaf november 2010 is op de gemeentepagina van de Schakel regelmatig melding gedaan van openbare marktplaatsbijeenkomsten. Aan de hand van deze vergaderingen en de nog komende, dachten wij voldoende informatie te krijgen, zodat we na de vakantieperiode een gedegen besluit kunnen nemen. Een besluit over duurzame energie.

Maar opeens is daar de provincie. Die wil op zeer korte termijn een standpunt van het gemeentebestuur over plaatsing van windmolens. We worden nu gedwongen om snel te beslissen. De discussie over duurzame energie wordt een discussie over windenergie of meer nog over de realisatie van twee windmolenparken in het veengebied.

We moeten toe naar vormen van alternatieve energie. Praten we over windmolens dan praten we over landschap. We moeten een afweging maken tussen het belang van inwoners en het belang van duurzame energieopwekking door middel van windmolens. Iedereen is wel voor windenergie, maar waar plaats je de molens? Wanneer wel windmolens worden geplaatst in ons veengebied, dan vinden we dat de omwonenden moeten kunnen profiteren van de opbrengst. Binnen de fractie van gemeentebelangen kennen we verschillende zienswijzen. Het "Ja, maar" en het "Nee, tenzij" liggen niet ver van elkaar. Het niet passend zijn in het landschap is voor de meeste fractieleden het belangrijkste tegenargument. Voor anderen is de maatschappelijke plicht, mee te werken aan alternatieve vormen van energieopwekking, van belang.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Lukas Boerma of Roelof Brands.

Voor hun gegevens klik u hier.

Eerdere artikelen over dit onderwerp:

Wind "opwindende" energie

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.