Categorie: Energie

Wind "opwekkende" energie

Een lastig vraagstuk ligt voor ons. We willen duurzaam zijn. Hoort windenergie daarbij? Ja, dat kan, maar waar? Willen we wel hoge windmolens in het veengebied van Aa en Hunze? Er zijn veel voor- en tegenargumenten te noemen.

Zo maar enkele opmerkingen (in willekeurige volgorde):

  • Fossiele brandstoffen zijn niet onbeperkt beschikbaar
  • We kunnen vanuit de overheid een aanwijzing krijgen molens te plaatsen
  • Opbrengsten terugvloeien naar de omgeving
  • Windmolens horen op zee en niet in het landschap
  • Windmolens kosten meer energie dan dat ze opleveren
  • Lawaaioverlast door de molens
  • Kunnen we wel meepraten indien we nu nee zeggen
  • NIMBY of m.a.w. niet in mijn achtertuin
  • Windenergie is van alle tijden of het nu gaat om het zagen van hout of het malen van meel
  • Keuze voor alternatieven als zonne-energie

We kunnen nog vele argumenten noemen, maar uiteindelijk moeten we een keuze maken. We moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen. Maar welke verantwoordelijkheid? De verantwoordelijkheid voor onze inwoners nu of voor volgende generaties?

Onze fractie krijgt veel reacties, natuurlijk van tegenstanders, maar ook initiatiefnemers komen met goede argumenten. Voor ons is het van belang dat een keuze wordt gemaakt, welke goed uit te leggen is aan de inwoners.

Het juiste antwoord op deze vraag is niet te geven. Althans, iedereen zal een andere uitleg geven. Daarom willen we ons zo goed mogelijk laten informeren, door voor- en tegenstanders. Hebt u een duidelijke mening of zit u met vragen, stuur ons een mailtje. We zullen alle informatie dankbaar ontvangen en mee laten wegen in ons standpunt.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.