Categorie: Financieel & Beleid

Begroting 2016

Stabiliteit in een zorgwekkende wereld

In een wereld waar de ontwikkelingen worden bepaald door de toestand in die wereld, komt de gemeente Aa en Hunze met een begroting voor het jaar 2016. Een stabiele begroting, een begroting waar we – volgens ons - op een enkel puntje na goed mee voor de dag kunnen komen. Het sociaal domein levert nog steeds een stuk onduidelijkheid als het om de werkelijke kosten gaat. We zien dat met vertrouwen tegemoet, maar zullen een vinger aan de pols moeten houden.

Een aantal aandachtspunten in het kort:

 • We spreken van het jaar van de ondernemer. Geef de ondernemer de ruimte, kijk wat kan en voorkom daarbij onnodige regelgeving. Investeren in het koopcentrum in Gieten is goed, maar houdt ook oog voor andere ontwikkelingen;
 • Er komt een AZC in Gieten. Monitoring en voortdurende communicatie met alle betrokkenen is van groot belang. Alleen door een goede samenwerking en communicatie kunnen wij hier een succes van maken;
 • Burgerparticipatie lijkt iets nieuws, terwijl het eigenlijk zo gewoon is. Het woord is aan u. De inwoners zullen actief betrokken worden bij plannen die in de omgeving spelen. Wij juichen dit toe;
 • Blij zijn wij met de aandacht die dit college heeft voor de leefbaarheid in de dorpen;
 • Op het gebied van cultuur vragen wij aandacht voor het muziekonderwijs in onze gemeente. Scholen en muziek- en zangverenigingen zoeken elkaar op. Voor- en naschoolse opvang gecombineerd met muziek- of zanglessen. Wij willen graag weten waar hier mogelijkheden liggen;
 • Op diverse plaatsen in onze gemeente wordt gewerkt aan wegen en bermen. Zo worden oude wensen eindelijk ingevuld. Goed voor onze dorpen, goed voor de werkgelegenheid. Wij zullen dit ondersteunen;
 • De bedrijfsvoering van onze gemeente zouden we graag verder onder de loep nemen. Een discussie over de kerntaken zal duidelijk kunnen maken wat we wel of niet moeten doen. Daarna willen we graag weten of we het werk zelf moeten doen of goedkoper kunnen uitbesteden;
 • Onze gemeente investeert extra in het toerisme met o.a. de inzet van een toeristisch regisseur, de bijdrage aan het Geopark en Staatsbosbeheer. Een goede zaak dat de extra inkomsten door de verhoging van de toeristenbelasting hiervoor worden ingezet;
 • Duurzaamheid staat al jaren als vast punt op de agenda. Zonnepanelen, energie neutrale woningen en vooral geen grootschalig windpark. Wat dat laatste betreft staan we pal achter de weg die ons college is ingeslagen. Het kan niet zo zijn dat de Haagse politiek op deze wijze over ons heen walst;
 • Wij willen aandacht vragen voor de woningbehoefte. Aan de ene kant zijn dat nog steeds de starterswoningen. Aan de ander kant komt het vraagstuk sociale woningbouw naar voren. Gelet op de verwachte explosieve toename van statushouders;
 • We moeten besparen. We moeten keuzes maken en besluiten nemen. Wij moeten heldere en haalbare doelen stellen. We zullen controle blijven houden.

CGB met inzet JosCora Kuiper, Nanno Pul, Rikus Harms, Klarina Brands, Ivo Berghuis, Roelof Brands, Kiki Anninga en Bertus Reinders - inzet Jos van der Werf (Jos vervangt tijdelijk Klarina)

Wilt u meer informatie over de begroting, ons standpunt of Gemeentebelangen op zich, kijk dan op gemeentebelangen-aaenhunze.nl, neem contact op met één van onze fractieleden of maak gebruik van het contactformulier.

Een goede gemeente om in te wonen, te werken en te leven. Dat is waar we staan én voor blijven gaan. Gewoon doen!

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.