Categorie: Financieel & Beleid

Reactie  op Beleidsplan 2016

 

2016 beleidsplanLeefbaarheid in de dorpen en een vitaal platteland is waar de Combinatie Gemeentebelangen zich al jaren hard voor maakt. En dat wordt niet anders. Luisteren naar ‘gedragen’ wensen vanuit de dorpen. Daar gaat het wat ons betreft om. Dit thema is ontzettend breed, daarom leggen we voor de komende periode actief de nadruk op een aantal onderdelen.

Denk in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden

Stimuleer, enthousiasmeer en ondersteun initiatieven vanuit de dorpen, of dat nu de jongeren of seniorenactiviteiten zijn, cultuur of sport. Roep waar nodig de dorpsagenda’s weer in het leven en kijk naar de mogelijkheden, niet naar de onmogelijkheden. De plannen voor de woningbouw in Eexterveen zijn een heel mooi voorbeeld van hoe het kan. Maar toch lopen ook nog dorpen tegen de muur van ons gemeentehuis en dat is echt niet nodig.

Helpen waar moet

De groep hulpzoekenden wordt steeds groter in onze gemeente. Mensen die diep in de financiële ellende zitten, zonder dat ze daar zelf invloed op hebben. Gelukkig zijn er instanties en organisaties die hulp bieden. Dit kan echter efficiënter en voor de hulpzoekende prettiger. Dat kan, als die instanties en organisaties onderling (beter) contact hebben. Wij pleiten voor één loket. Gelukkig is het sociaal team hiermee gestart, maar dit moet nog verder doorontwikkeld worden. Dit zullen wij nauwlettend blijven volgen.

Verbeterslagen doorzetten

Zorg dat we trots kunnen blijven op deze gemeente. Het bomenonderhoud heeft het afgelopen jaar een behoorlijke inhaalslag gemaakt, net als de aanpassing tot veilige bermen en goede straatverlichting in de dorpen. Deze inhaalslag moet worden doorgetrokken. De verdere verduurzaming van gebouwen is ook zo’n stap. Evalueer de zonnepanelen op de dorpshuizen en stimuleer plannen voor een verdiepingsslag.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.