Categorie: Financieel & Beleid
Begrotingsvergadering goed verlopen


Een gedegen voorbereiding heeft geleid tot een voor Combinatie Gemeentebelangen en de coalitie goed verlopen begrotingsvergadering. Deze vergadering wordt wel de belangrijkste van het jaar genoemd. In ieder geval is hier het moment om voorstellen te doen ons geld (anders) in te zetten voor wensen die bij ons en dus bij onze inwoners leven.

begroting 2017

Omdat het goed gaat met Aa en Hunze kunnen we ook wat te wensen hebben. Onze fractie kwam met drie moties en een amendement. De moties werden vooraf ondersteund door onze coalitiepartijen CDA en GL. Het amendement hebben we gezamenlijk ingediend. Wanneer u de moties bekijkt, kunt u ook zien welke fracties deze hebben gesteund of afgewezen.

(U kunt de moties en het amendement inzien door op de link te klikken.)
Onze moties:
Motie belasting winkelgebied
Motie maaibeleid schadelijke planten
Motie fietspad Grolloo-Amen
Het amendement:
Amendement Bermbeheer

Daarnaast hebben wij de moties van de coalitiepartijen gesteund.

Waar wij het fietspad Grolloo-Amen prioriteit geven, is het fietspad langs De Hunze voor het CDA van belang. Het CDA vraagt verder te bekijken of een kringloop- en weggeefwinkel met kasten verhuur mogelijk is in Gieten. GroenLinks wil in het jaar van de dorpen graag een wedstrijd Duurzaamste dorpen, ook dit kan doorgaan.
De VVD was met een motie fietspad Grolloo-Amen gekomen, maar omdat zij uit het stuk in De Schakel al hadden verondersteld dat wij dit zouden doen, hebben ze onze motie ondersteund. Zelf kwamen zij met een motie het Themajaar niet elk jaar, maar eens in de twee jaar te gaan organiseren. Deze werd unaniem aangenomen.
De PvdA (samen met GroenLinks) trok een motie omtrent Statushouders in. Een andere motie, ouderenhuisvesting, werd unaniem aangenomen, maar leidt – na aanpassing - enkel tot een informerende commissievergadering. De motie was anders weggestemd.
D66 kwam zelf niet met moties, maar deed wel met PvdA en VVD mee aan een motie inzake onderzoek naar de geluidsbeleving in Rolde langs de N33. Deze kreeg van de coalitie geen steun. De aangevraagde hoofdelijke stemming bracht daar geen verandering in.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.