Categorie: Financieel & Beleid

Beleidsplan 2017

Een bijzondere raadsvergadering, de 12de juli 2017. Er waren zoveel raadsleden van de coalitiepartijen afwezig dat we een minderheid hadden,zodra het op stemmen aan zou komen. En er viel best wat te stemmen, want het regende moties. Zestien in totaal.

Het beleidsplan zelf zag er goed uit. Financieel doen we het dan ook gewoon goed. Wil je dan nog iets zeggen, dan zoek je zaken die je wellicht nog kunt realiseren door voor deze nog gelden te vinden. Althans, dat is de afspraak. Je kunt wel iets wensen, maar je moet ook aangeven waar je het benodigde geld vandaan haalt. Een deel van de moties waren in onze ogen daarom niet volledig. Je kunt wel grootse dingen gaan noemen, maar wanneer hier een niet te becijferen groot bedrag voor nodig is en je niet weet hoe dit te betalen, dan is het in onze ogen niet meer dan roepen om het maar gezegd te hebben. Dit soort zaken kun je ook in je inleiding zeggen. Klik hier voor de inleiding van CGB.

De drie moties van CGB betroffen de volgende:

Matrixborden20170712 beleidsplan matrixborden

Matrixborden (de z.g. smileys) die, mobiel als ze zijn, op diverse plaatsen in onze gemeente neergezet kunnen worden. De attentiewaarde is groot, de waar te nemen effecten zijn vooral in het begin het grootst, vandaar dat regelmatige verplaatsing een goede zaak is. Wij vinden dat er een aantal bij moeten komen teneinde de verkeersveiligheid op meerdere plaatsen te vergroten. Klik hier voor de motie Matrixborden. De motie werd aangenomen.

Bereik mobiele telefonie20170712 beleidsplan mobiel ontvangst

Deze motie betreft het verzoek aan het college de verantwoordelijke instanties dringend te verzoeken de witte vlekken voor wat betreft het ontvangst van mobiele telefonie te laten verdwijnen. Verder verzoeken wij het college de inwoners te informeren over de acties en wat eventuele alternatieven zijn. Klik hier voor de tekst van de motie. De motie werd aangenomen.

Muurtjes Eexterveenschekanaal

In Eexterveenschekanaal staan ten plaatse van de wegversmallingen gemetselde muurtjes. Deze zijn dringend aan onderhoud toe. Diot onderhoud is niet meegenomen in het beleidsplan en wij vonden dit een gemiste kans. Vandaar dat wij op de valreep nog met deze motie kwamen. Een motie die door iedereen heel sympathiek werd genoemd, maar geen meerderheid in de raad kon vinden. Nou ja, dat zegt iets over betrokkenheid. Of is het onderwerp niet spectaculair genoeg? Wie zal het zeggen. Klik hier voor de tekst van de motie. De motie is niet aangenomen.

Verder hebben we ingestemd met een motie van GL en CDA over bij- en vlindervriendelijk handelen. Wij steunden deze motie, omdat nadrukkelijk de woorden "streven naar" zijn opgenomen. Wij vinden namelijk dat aan een bijenconvenant nog wel haken en ogen zitten die nader onderzoek verdienen. De enige andere motie die is aangenomen is van de zijde van de PvdA en betrof het inzetten van meer zonnenpanelen op openbare gebouwen. Ook deze motie was een motie waar niet direct aantallen en dus bedragen werden genoemd en het sloot in die zin aan bij de door ons genoemde uitbreiding van de zonnepanelen op de dorpshuizen.

Vier moties werden vroegtijdig ingetrokken en de overige haalden het niet. Jammer van de muurtjes in Eexterveenschekanaal (maar die komen er vast wel...), maar verder is de avond goed verlopen. En zo hoort het ook!

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.