Categorie: Financieel & Beleid

Reactie op het Beleidsplan 2013

Leefbaar, Betrokken, Duurzaam en Solidair

Het beleidsplan 2013 ligt voor ons. Het laatste beleidsplan dat in deze bestuursperiode aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Het doet ons goed dat we kunnen constateren dat het college bezig is, om in deze financiële- en economisch moeilijke periode, het door ons onderschreven collegeprogramma goed weet af te ronden. Diverse nieuwe investeringen in de diverse dorpen zorgen voor vitaliteit en leefbaarheid. Daarmee wordt er inhoud gegeven aan het verkiezingsprogramma van de Combinatie GemeenteBelangen.

Ook het "in de greep houden" van de lokale lasten was en is in deze bestuursperiode voor ons een belangrijk onderwerp. Wij vinden dat bezuinigingen opgelost moeten worden door verlaging van de uitgaven en niet door verhogingen van de belastingen.

In de afgelopen jaren is dit prima gelukt en voor de komende tijd houden wij dit staande.

 • De financiële positie is goed
 • Het sociale beleid is solide
 • De infrastructuur kent geen grote problemen
 • De voorzieningen krijgen een impuls
 • Er is nog financiële ruimte om enkele nieuwe uitgaven te doen, zoals bijvoorbeeld:
  • Het stimuleren van de woningmarkt door het uitgeven van financieel aantrekkelijke bouwkavels voor starters inclusief het verstrekken van startersleningen.
  • Voorstel om het 1e kunstgrasveld in onze gemeente (in Annen) aan te leggen.
  • Er wordt een oplossing gezocht voor de gebouwenproblematiek van de voetbalvereniging Gieten.

Het mede door ons ingestelde Leefbaarheidsfonds is zeer succesvol. Er wordt vaak een beroep op gedaan. Daarom zal er weer € 100.000 ingestort worden.

CGB-in-Gasselterveld-2013

De al in gang gezette ontwikkelingen:

 • Het inrichtingsplan van het centrum van Rolde
 • De bouw van een multifunctionele accommodatie in Gasselternijveen
 • De herontwikkeling van de schaapskooi Balloërveld
 • Het winkelcentrum in Annen
 • Initiatieven rondom het gebied van het Gasselterveld krijgen dit jaar en volgend jaar verder hun beslag en naderen de voltooiing.

In de komende jaren worden er een aantal grote taken overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. Wij vinden dat we deze nieuwe taken moeten uitvoeren met het geld dat we van het Rijk krijgen.

We zijn goed op weg. We hebben een degelijk college. De samenwerking in de raad is constructief. Diverse onderwerpen worden gezamenlijk goedgekeurd.

Voor vragen en opmerkingen kan contact worden opgenomen met de fractieleden.

Kiki Anninga in Annen, Lukas Boerma in Annen, Rikus Harms in Eext, Roelof Brands in Rolde, Nanno Pul in Gieten, Bertus Reinders in Grolloo en Henk Heijerman in Gasselte. Voor hun gegevens klikt u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.