Categorie: Financieel & Beleid
Reactie op het Beleidsplan 2014
Een goede gemeente om in te wonen, te werken en te leven

Het voorliggende beleidsplan 2014 laat zien dat het college verder gaat op de ingeslagen weg van vier jaar geleden. Terwijl we nog steeds in een economisch lastige periode zitten, durft het college met investeringen te komen. Wanneer dit kan zonder de inwoners te voorzien van hogere lasten, zien wij al een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma terug. Het is voor ons én onze kiezers van belang dat wij punten die wij genoemd hebben in ons programma kunnen realiseren via dit beleidsplan.

Een aantal aandachtspunten in het kort:

  • Wij feliciteren het Dr. Nassau College in Gieten met opnieuw honderd procent geslaagden. Wellicht kiezen hierdoor nog meer leerlingen voor deze school. De geplande vernieuwbouw van de school is dan ook noodzakelijk.
  • Starterswoningen blijven onder de aandacht. Wij blijven ons inzetten voor woningbouw naar behoefte, in dit geval voor de jeugd.
  • Ook duurzame woningen, die levensloop bestendig zijn, krijgen zeker onze aandacht.
  • Recreatie en toerisme staan hoog in het vaandel. Hier wordt nu, en zeker in 2015 - het jaar van recreatie en toerisme - veel aandacht en geld aan besteed. Wij zetten daarbij in op plannen voor de zo gewenste fietspaden in onze gemeente.
  • De harmonisatie sportaccommodaties is nog niet afgerond. Wij rekenen erop dat dit op korte termijn gerealiseerd is. Een kunstgrasveld voor Annen is fantastisch, maar een nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging Gieten is ook noodzakelijk.
  • Voorzieningen als dorpshuizen en zwembaden zijn voor ons belangrijk. De mogelijkheid om zonnepanelen op dorpshuizente plaatsen spreekt ons zeer aan.
  • Indien geluidswerende maatregelen langs N33 en N34 nodig zijn, zullen deze er komen. De bal hiervoor ligt in eerste instantie bij de provincie.
  • Het Leefbaarheidsfonds is zeer succesvol. Wanneer dit nodig is, vullen wij deze graag weer aan.
  • Het is goed dat in het beleidsplan ruim aandacht voor de plaatselijke economie is. Het centrum van Rolde, het winkelcentrum in Annen en de plannen voor het centrum van Gieten vinden wij belangrijke ontwikkelingen. Blij zijn we ook met de te verwachten ontwikkelingen in het Gasselterveld.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met onze fractieleden. Voor hun gegevens klikt u hier.

raadsleden-2014

Wij zorgen ervoor dat onze gemeente een goede gemeente is om in te wonen, te werken en te leven. Door gewoon te blijven doen!

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.