Categorie: Financieel & Beleid
Afronding bestuursperiode 2

 

Afronding bestuursperiode 2

vierjaarCGBOp 30 oktober jl. schreef ik het eerste deel in de Schakel met voornoemde titel. Nu op 11 december 2013 (ofwel 11-12-13) wil ik een vervolg geven aan dit onderwerp omdat er inmiddels weer belangrijke beslissingen zijn genomen. Een daarvan is de vaststelling van de begroting voor het jaar 2014. De begroting voor 2014 is inclusief een tweetal wijzigingen van onze fractie unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Dit beschouw ik als een belangrijke beslissing, die iets zegt over de onderlinge samenwerking.

 

De begroting 2014 ziet erg gedegen en solide uit. Maar belangrijk daarbij is dat de lokale lastendruk voor de inwoners nagenoeg gelijk is gebleven en voor sommige huishoudens zelfs voordeliger zal uitvallen. Onder de lokale lastendruk wordt verstaan het totaalbedrag dat betaald moet worden voor de gemeentelijke belastingen zijnde OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolrecht. In een periode waarin de gemeentelijke financiën zwaar worden beïnvloed door rijksbezuinigingen vinden wij het binnen de perken houden van de gemeentelijke lasten een knappe prestatie. Een voorgestelde verhoging van de OZB met 1,39 % werd op voorstel van onze fractie teniet gedaan. Het niet verhogen van de lokale lastendruk werd ook in de voorgaande jaren niet dan wel zeer beperkt doorgevoerd. Dit alles betekent dat onze gemeente op de lijst van gemeenten met de laagste lastendruk sterk is gestegen. Deze lijst wordt jaarlijks opgesteld door het Coelo. Het Coelo is een instituut van de Rijks-Universiteit Groningen dat zich bezig houdt met de financiën, waaronder de lokale lastendruk van de nederlandse gemeenten. ( Zie www.coelo.nl). In dit kader is het wel teleurstellend en misleidend dat een andere partij in onze raad aangeeft dat de OZB met meer dan 10% stijgt zonder aan te geven hoe dit komt. Er wordt namelijk voorbij gegaan aan de vaste rekenregel dat de waardeontwikkeling van onroerende zich vertaalt in het tarief. Uitgangspunt in de begroting is dat de opbrengst van de OZB in elk geval jaarlijks gelijk blijft. De opbrengst wordt bepaald door de waarde van de onroerende zaken te vermenigvuldigen met een tarief. In het verleden toen nog sprake was van waardestijgingen ging het tarief navenant naar beneden. Nu we in de situatie zitten dat de waarde daalt gaat het tarief navenant omhoog. Daarnaast wordt in 2014 de afvalstoffenheffing verlaagd. Hiertegenover is een verhoging van de OZB verantwoord geacht mede ook omdat dit binnen de grenzen ligt van het uitgangspunt: “gelijkblijvende lokale lasten”.

Wat verder bij de begrotingsbehandeling voor ons nog tot grote tevredenheid leidde was dat ons voorstel om het Leefbaarheidsfonds weer te vullen met een bedrag van € 100.000 unaniem door de raad werd overgenomen. Daardoor kan het college binnen de regels weer nieuwe subsidieverzoeken honoreren. Wij constateren dat dit fonds dat door de fracties van CDA, Groenlinks en GemeenteBelangen in het leven is geroepen voorziet in een grote behoefte vanuit de samenleving.

Met deze begroting gaan wij vol vertrouwen het jaar 2014 tegemoet.

www.gemeentebelangen-aaenhunze.nl     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                     

  

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.