Categorie: Financieel & Beleid
Begroting 2014

Combinatie Gemeentebelangen

en de Begroting 2014

 

We zijn op weg naar de raadsverkiezingen in maart 2014. Een drukke tijd, waarin de aandacht meer en meer zal gaan naar de kiezer. De begrotingsvergadering wordt dan ook wel gezien als de laatste belangrijke vergadering. Neemt natuurlijk niet weg dat er nog genoeg aan de orde komt dat voor een betrokken inwoner van groot belang kan zijn. Wij blijven dus alert.

En dan nu de begroting voor 2014.

Henk benadrukte in zijn bijdrage de goede samenwerking binnen de raad, met het college en het ambtelijk apparaat. Ook de overige partijen benoemden dit. Een belangrijk gegeven en het toont de situatie aan binnen het bestuur van onze fraaie gemeente. Daar zou men in de buurt iets van kunnen leren....

De financiële positie

 1. Meerjarenraming. Tot 2016 gering structureel tekort. Daarna loopt het geraamde tekort op
 2. Bezuinigingstraject voor 2014 en verder grotendeels ingevuld
 3. Jaarrekening 2012 positief afgesloten
 4. Najaarsnota 2013 met een overschot van ruim € 700.000
 5. Verloop van de VAR (vrije algemene reserve) 2013-2017 aanvaardbaar
 6. Weerstandsvermogen concernbreed op orde

Enkele belangrijke opmerkingen van onze kant:

 1. De verhoging van de lijkbezorgingsrechten gaat niet door
 2. Najaarsnota 2013 met een overschot van ruim € 700.000
 3. Geen trendmatige verhoging ozb. Wel een uitruil van de lasten binnen de afvalstoffenheffing en de ozb.
  • Wat betekent dit voor de huishoudens? Een nagenoeg gelijkblijvende lastendruk.
  • Lokale lastendruk d.w.z. OZB, Afval en Rioolrecht voor Meerpersoons Huishouden met woning van € 230.000 WOZ-waarde betalen in 2013 € 652 en in 2014 € 653.
 4. Succes van het Leefbaarheidsfonds maakt dat we deze weer gevuld willen zien met een bedrag van € 100.000.
 5. Wegdekvernieuwing Rolde-Assen van bebouwde kom tot nieuwe situatie bij Deurze
 6. Nieuwe fietspaden met co-financiering van de provincie. Wij denken aan Papenvoort-Grolloo (ontbrekend deel)en Grolloo-Amen
 7. Werkgelegenheidsprojecten. Wij noemen o.a. bomen- en bermenonderhoud, maar ook de bouwactiviteiten.
 8. Verdwenen kunstwerken in het veengebied 'terugplaatsen'
 9. Ontwikkeling Gasselterveld. Wij vragen aandacht voor de Scouting en de verkeersmogelijkheden.
 10. Realisatie starterswoningen in de kleine dorpen
 11. Energie-neutrale woningen in Nooitgedacht
 12. Betalen voor het verblijven in de staatsbossen

De opmerkingen zijn door het college opgepakt en deze zullen in de komende tijd een vervolg krijgen.

Amendementen

Wij hadden twee amendementen voorbereid en hebben deze ook ingediend. De eerste ging over het Leefbaarheidsfonds door een nieuwe storting te doen voor 2014 van € 100.000. De tweede ging over het niet verhogen can de OZB met de trendmatige verhoging van 1,39%. Beide zijn "unaniem" aangenomen, met uitzondering van mevrouw Oussoren van de VVD.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.