Categorie: Financieel & Beleid

Honderd, ben je bedonderd!

 

SPOORLOOS

Eén sneeuwvlok en het spoor ligt stil. Maar onze regeringspartijen, VVD en PvdA, zijn echt het spoor bijster.

  • Gemeenten groter dan honderdduizend inwoners?

  • Scholen niet kleiner dan honderd leerlingen?

  • Ben je bedonderd! 

     

Gemeenten

Minister Plasterk, PvdA, vindt dat gemeenten minimaal honderdduizend inwoners moeten hebben. Voor Drenthe zou dat vier gemeenten betekenen. Aa en Hunze heeft 35 kernen, ongeveer 25.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 27.000 hectare. Dit is meer dan 1 ha per inwoner. Als fractie Combinatie Gemeentebelangen willen we graag weten wat er in de dorpen gebeurt. We willen graag weten wat onze inwoners wensen. Daar doen we veel moeite voor, maar wij moeten toegeven dat dit lastig genoeg is. Wat als onze gemeente qua oppervlakte een drie keer groter wordt?

De PvdA is - nog wel - de grootste partij in de provincie Drenthe. De burgemeester van Noordenveld, Van der Laan, denkt er over zijn partij te verlaten. Onze burgemeester Van Oosterhout en ook PvdA, komt met de Wet van Sinterklaas. Zij vinden net als ons ook dat een opschaling absurd is.

Bezuinigen is prima en dat zal ook nodig zijn. Wij zoeken het in samenwerken. De gemeenteraad moet dicht bij de inwoners staan. Onze fractie heeft zeven leden in de raad en deze leden wonen redelijk verdeeld over onze gemeente. Zij kennen dus hun omgeving. Zij zijn snel en gemakkelijk benaderbaar. Wij willen dit absoluut behouden.

Bezuinigen of politiek gewin? Onze kiesvereniging heeft wat met de dorpen. ja, met alle dorpen, in onze gemeente! Dat weten ook onze kiezers. Des te groter de oppervlakte van de gemeente des te moeilijker het wordt om de belangen van de inwoners van die grote gemeente te verdedigen. Dan telt alleen nog de landelijke politiek. De plaatselijke/lokale partijen bepalen, zeker op het platteland, in grote lijnen de koers. Alles lijkt er op dat de landelijke politiek meer invloed wil en geen hinder meer wil hebben van de lokale partijen. Democratie dus...

Laten we even heel, duidelijk zijn. Gemeenten van meer dan 100.000 inwoners zijn in relatief dunbevolkte gebieden ondenkbaar! Wij zullen alles doen om die ontwikkelingen tegen te houden.

Laten we dus maar even gewoon doen. Dat bent u tenslotte van ons gewend!

Scholen

De realiteitszin is heel ver te zoeken. Dat een Onderwijsraad hier mee komt is al te gek, maar wanneer staatssecretaris Dekker het idee overneemt geeft blijk van het heel erg ver af staan van het onderwijs op het platteland.

Kete Kervezee, voorzitter van de PO-raad zegt zelfs dat het onderwijs in een vrije val raakt als we nu niets doen. Volgens haar zijn vier criteria in de toekomst van belang bij keuzes in krimpgebieden: kwaliteit, verscheidenheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Kwaliteit?

Is er iets mis met de kwaliteit van ons basisonderwijs? Wij vinden dat we heel goed basisonderwijs hebben in onze gemeente. Op welke school zouden de PO-raadleden hebben gezeten?

Verscheidenheid?

De onderwijsraad heeft geen idee van de samenstelling van het onderwijs in de zogenaamde krimpgebieden. Binnen redelijke afstand moet keuze voldoende zijn in openbaar en bijzonder onderwijs. De raad kent Aa en Hunze niet. Wij wel!

Toegankelijkheid?

Dit is helemaal fraai! In onze gemeente blijven een paar scholen over. Dat betekent dat ouders de auto pakken en kinderen door de gehele gemeente gaan vervoeren. Lekker duurzaam zullen we maar zeggen.

Betaalbaarheid?

In de eerste plaats bepalen we zelf wel wat betaalbaar is. Betaalbaar is wat je er voor over hebt! Toegegeven, hele kleine scholen zijn duurder dan grotere. Maar je praat niet over die school alleen. Je praat over de gemeenschap waar die school onderdeel van uitmaakt en we weten allemaal hoe belangrijk een school in de gemeenschap is.

De Combinatie Gemeentebelangen in Aa&Hunze is altijd heel duidelijk geweest over de ondergrens voor basisscholen. Voor ons zijn er op dit moment geen redenen de ondergrens van 23 leerlingen los te laten.

Opmerkelijk nieuws uit Nieuw-Annerveen

OBS De Triangel opnieuw de sterkste van Drenthe met taal en rekenen! 

En dat met maar slechts 48 leerlingen! Hoe kan dat?

Kleine school, veel aandacht?

Download het artikel uit DvhN.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.