Categorie: Financieel & Beleid

Het pinnen is binnen

Het college stelt de gemeenteraad voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een pinautomaat aan de buitenzijde van het nieuw te bouwen Multi Functioneel Centrum (MFC) in Gasselternijveen. Onze fractie is hiermee akkoord gegaan.

 

Door de sluiting en verkoop van het voormalig kantoor van de Rabobank aan de Hoofdstraat werd ook het voortbestaan van de Pinautomaat onzeker. Samen met de Rabobank wil de gemeente een nieuwe plek creëren bij het nieuw te bouwen MFC. De jaarlijkse kosten van de investering worden gedekt door een huurvergoeding van de Rabobank.

Wij zien een pinautomaat als een belangrijke voorziening voor de leefbaarheid van het dorp. De plek bij het MFC is centraal gelegen en voor de dorpelingen gemakkelijk te bereiken. Wij waarderen ook de maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank om deze voorziening mogelijk te maken.


 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.