Categorie: Financieel & Beleid

Nota genomen

De najaarsnota 2012 is een document dat de informatie geeft over de stand van de financiële zaken van de gemeente Aa en Hunze. Dit document doet dat op de juiste manier. Het resultaat over 2012 is positief. Dit voordeel is vooral te danken aan een voordeel op de bijstandverlening en het minimabeleid. De Vrije Algemene Reserve (VAR) is daarnaast ook behoorlijk toegenomen. Het Klant Contact Centrum levert door efficientie voordeel op en een aflossing van een lening aan Essent zorgt voor een andere grote bijdrage. Al met al bijzonder plezierige berichten. Dat mag zeker in deze sombere tijden gemeld worden!

 

Gezegd moet verder worden dat er nog diverse zaken niet uitgevoerd zijn. Je mag dan geld overhouden, maar indien dit gepland was om in te zetten voor diverse uitvoeringstaken, moet je je afvragen af het niet beter was geweest, wanneer dit geld was ingezet.

De organisatie verwacht nog meer efficientievoordelen en tevens wordt het een en ander verwacht van de samenwerking met andere gemeenten.

Het grondbedrijf is voor ons ook altijd een belangrijk onderdeel van de financiën. De reserve van het grondbedrijf wordt versterkt met een exploitatievoordeel uit het complex Anderen 2e fase. Op andere plaatsen denkt men er aan gronden af te stoten of om te zetten in een andere functie dan die voor woningbouw. In Gasselternijveen wordt hier aan gewerkt. Voor Grolloo en Annerveenschekanaal hebben wij ruim een half jaar geleden aangegeven dat hier getracht moet worden betaalbare woningen te realiseren. Het afstoten van bouwgrond zien wij, zeker in genoemde plaatsen, als strategisch onjuist.

Wat het bouwplan in Nooitgedacht betreft, blijft de zorg aanwezig. Toch willen we ook onze waardering uitspreken over het feit dat er toch gebouwd is, dat dit succesvol is en hopelijk een vervolg krijgt.

Ook bezorgdheid betreffende het industrieterrein Bloemakkers. Maar ook weer plezierig te constateren dat we de vestigingsmogelijkheden ruimer willen maken om de uitgifte gemakkelijker te maken.

Voor meer informatie, voor vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met Henk Heijerman of een van de andere fractieleden. Voor hun gegevens klik u hier.


 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.