Categorie: Industrie & MKB

Ambachtelijk ambachtsterrein Rolde

De gemeente Aa en Hunze komt met een beeldkwaliteitsplan voor het ambachtsterrein in Rolde. Een hoogwaardig bedrijventerrein met een streek eigen identiteit, gebaseerd op houten bedrijfsgebouwen uit de omgeving. Wij zijn blij dat het nu wordt opgepakt, maar hebben nog wel een paar vraagtekens bij dit plan geplaatst.

Allereerst moet het plan worden bijgewerkt naar de huidige situatie. Hierbij doelen we dan vooral op infrastructurele zaken als tunnels en geplande wegen. Tevens vragen wij ons af of het werkelijke oppervlak overeenkomt met de in het plan aangegeven situatie.

Zoals gemeld, we zijn blij met dit particuliere initiatief en de voortgang. Wij hebben hier namelijk regelmatig vragen over gesteld. Op dit moment kan men zich afvragen hoe de kansen voor ontwikkeling liggen, gezien de huidige economische situatie. Er was belangstelling, maar is deze er nu ook nog? En wanneer er iemand geinteresseerd is, is deze dan bereid veel geld op tafel te leggen voor een hoogwaardig pand? Wij vragen ons dus af of dit beeldkwaliteitsplan niet een te hoge drempel opwerpt voor ondernemers.

Wanneer in het plan termen worden gebruikt als streekeigen identiteit of de houten bedrijfsgebouwen uit de omgeving, dient dit wel uitgelegd te kunnen worden. Je kunt je afvragen wat de streekeigen identiteit is, maar daar is nog iets bij voor te stellen. De houten bedrijfsgebouwen in de omgeving zien we niet. Wij zijn het eens met het voorstel om een hoogwaardig terrein te ontwikkelen, maar om dit te bereiken kunnen onzes inziens ook andere materialen worden ingezet.

Voor meer informatie, voor vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met Roelof Brands, Lukas Boerma of Bertus Reinders.

Voor hun gegevens klik u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.