Toegangspoort Aa en Hunze

 

Aa en Hunze? Nou ja, we hebben het hier over de Toegangspoort voor het Nationaal Park Drentsche Aa bij Deurze, maar daar kom je vanaf Assen natuurlijk ook Aa en Hunze binnen.

De toegangspoorten vergroten de toegankelijkheid van het Drentsche Aa-gebied. Bezoekers kunnen er een auto parkeren, informatie krijgen over het gebied en vanaf deze plek het gebied met de fiets of te voet verkennen.

Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Europa, de provincie Drenthe, de Regio Groningen-Assen, de gemeente Assen, Staatsbosbeheer, het recreatieschap Drenthe en de gemeente Aa en Hunze. Wij zijn vol lof over het bereikte resultaat, want slechts 10% van de totale investering, groter dan een miljoen, wordt betaald uit onze gemeentekas. Goed voor de werkgelegenheid en goed voor het toerisme.

Wat zijn de plannen?

De herinrichting van de weg wordt uitgevoerd als in bijgaand plaatje. Voor het wegvak voor de woningen aan de Asserstraat 59 en 61 zal gekleurd asfalt worden toegepast, omdat hiermee een geluidstoename ter plaatse wordt voorkomen. Er zal aandacht zijn voor mogelijk sluipverkeer in de omgeving als gevolg van de herinrichting van de Rolderhoofdweg/Asserstraat. De verlichtingssituatie zal worden aangepast. Het parkeergedeelte van de Toegangspoort zal niet worden verlicht.

Het werk moet in 2013 worden uitgevoerd en de regie ligt bij onze gemeente. Wij hopen dat de werkzaamheden spoedig kunnen beginnen en dat het vergunningentraject vlot zal verlopen.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.