Wonen naar behoefte in de dorpen

 

De gemeente Aa en Hunze is met onze wethouder Jur Wiersum voorop, actief bezig om te kijken op welke wijze we het mogelijk kunnen maken dat starters op de woningmarkt ook daadwerkelijk kunnen starten.

Wij, van de Combinatie Gemeentebelangen, juichen deze actie van harte toe. Voor ons is woningbouw naar behoefte een belangrijke zaak. In de eerste plaats om het mogelijk te maken dat zij die dat graag willen kunnen gaan wonen in het (eigen) dorp, maar in gevallen ook te kunnen blijven wonen in het dorp. Ten tweede is de leefbaarheid van het dorp in het geding.

Daar waar men de jeugd heeft en houdt, heeft men de toekomst. Aangepast wonen of wonen voor ouderen moet ook meegenomen kunnen worden. En ten derde, ook niet onbelangrijk in deze tijd, de stimulans voor de werkgelegenheid.

Wil je dus iets meer weten over de mogelijkheden van het kopen van een woning of het bouwen ervan, kom dan naar de informatieavonden. Hier kun je ook informatie krijgen over het financieren van die woning. Het is de gelegenheid in contact te komen met de gemeente en met de bank. De informatieavonden worden gehouden in onderstaande 6 dorpen. In een later stadium wordt aandacht besteed aan een volgende groep dorpen.

Informatieavonden

De data zijn; 

  • 11 maart Eext
  • 18 maart Annen 
  • 25 maart Grolloo 
  • 8 april Annerveenschekanaal 
  • 15 april Gasselternijveen 
  • 22 april Gasteren 

Voor informatie op de website van de gemeente Aa en Hunze klikt u hier.

We willen iedereen de serieuze belangstelling heeft dringend oproepen toch vooral naar deze avonden te komen. Het is van groot belang dat u uw interesse in het kopen of bouwen van een woning in het dorp kenbaar maakt. Omdat wij vinden dat er gebouwd moet kunnen worden naar behoefte, is het dus belangrijk die behoefte te tonen.

Wilt u wonen in uw dorp, kom dan naar de informatieavond in uw dorp!

Gewoon doen!

Wij zijn ook erg benieuwd naar uw mening. Wilt u ook graag (blijven) wonen in uw dorp? Wilt u dat de gemeente mogelijkheden biedt om een betaalbare woning voor u bereikbaar te maken? Hebt u andere vragen of opmerkingen, laat het ons weten! Maak gebruik van ons contactformulier of spreek een van onze fractieleden aan.

Contactformulier

De aan dit artikel gerelateerde redactionele stukken op onze website zijn:

Wonen in Grolloo

Wonen in Annerveenschekanaal

Woonvisie Annen

Krimpen aan de Hunze

 


 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.