Op fietse?

 

Op de fiets? Je moet het maar kunnen. Een ingekomen stuk, behandeld tijdens de raad van 13 februari, ging over het Masterplan fietspaden Drenthe en Oostellingwerf en een voorstel tot gezamenlijk onderhoud fietspaden. Het is niet de bedoeling dat de raad in discussie gaat over de ingekomen stukken, maar een korte opmerking mag. En kom je aan fietspaden, dan kom je ook een klein beetje aan Combinatie Gemeentebelangen.

Fractievoorzitter Henk Heijerman nam van de gelegenheid gebruik het college te wijzen op de slechte staat van onderhoud van het fietspad aan de Heerenkampsdwarsweg te Gasselte. De wethouder reageerde hierop met de toezegging dat dit fietspad in het voorjaar van 2013 zal worden aangepakt. Een goede zaak!

Een ander fietspad is een papieren fietspad en wel het zo gewenste fietspad tussen Amen en Grolloo. Onze fractie zal elke gelegenheid aanpakken om te pleiten voor dit fietspad. Decennia lang staat dit al op ons verlanglijstje. De aanhouder wint, zullen we maar zeggen. Volgens de wethouder noemt het recreatieschap dit fietspad niet. De bestaande weg zou voldoende geschikt zijn om ook als fietser veilig te fietsen. Wij zullen dus aanhouden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractieleden. Voor hun contactgegevens klikt u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.