Schakeltje gemist

Meer geld voor Shared Space

Tijdens de commissievergadering van 6 februari 2013 over het Centrumplan Rolde werd gesproken over een uitbreiding van het budget. In De Schakel van 13 februari kon u lezen dat de heer Huurman namens de VVD zich met verbazing uitsprak over het feit dat Combinatie Gemeentebelangen wel heel gemakkelijk met het financiële voorstel van de wethouder meeging. Dit, terwijl CGB niet stond te springen om de oorspronkelijke half miljoen met een zelfde bedrag uit te breiden. Dit laatste was een voorstel van VVD en PvdA tijdens een eerder overleg.

De Schakel vergeet dan de reactie van Roelof Brands te vermelden. Een misser, want er is wel degelijk een goede verklaring voor gegeven. Wat heeft De Schakel niet vermeld?

Eerst niet, nu wel.

Op het moment dat VVD en PvdA een half miljoen extra op tafel wilden leggen, stond wij inderdaad niet te juichen. Dat is ook heel erg begrijpelijk, wanneer u beseft dat op dat moment niet duidelijk gemaakt kon worden waar deze gelden voor nodig waren. En een half miljoen extra op tafel leggen zonder dat je weet waar voor, daar moet je bij ons niet mee aankomen. En natuurlijk was het ook ons wel duidelijk dat een half miljoen niet voldoende zou zijn, maar je praat wel over een flinke som geld, waar niet lichtzinnig mee om kunt gaan.

Komt het college dan met een goede onderbouwing, dan is het niet zo gek dat we ons college ondersteunen in hun plannen. Een in onze ogen goed uitgewerkt voorstel, waarbij op details nog aanpassingen kunnen worden gedaan, biedt kansen voor het centrum van Rolde. Over die details werd nog behoorlijk gesteggeld, terwijl dit in onze ogen juist iets is dat je moet voorleggen aan de inwoners van Rolde. Mogelijkheid tot inspraak wordt geboden van 14 februari tot 27 maart 2013. Wij wensen de inwoners van Rolde een centrum naar hun keuze.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractieleden. Voor hun contactgegevens klikt u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.