Uitgangspunten Buitengebied

Landbouw – Natuur - Recreatie – Water- Milieu - ...

Zie hier een combinatie van woorden die uit de mond van Lukas Boerma al haast versmelten tot een geheel. Deze onderwerpen kun je niet los van elkaar zien en het zijn dan ook geen tegenstellingen of deze dienen geen tegengestelde belangen.

foto copyright Bertus ReindersHet ruime buitengebied van onze gemeente is er een met een grote variatie aan landschappen. In deze landschappen liggen onze dorpen. Deze dorpen kennen hun eigen bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan voor het buitengebied is vanwege die variatie – noem alleen al het verschil tussen het veen- en het zandgebied – een lastige zaak. We dienen heel veel belangen tegen elkaar af te wegen. Voor ons zijn landbouw en recreatie belangrijke gebruikers van het buitengebied, maar we zien ook veel andere bedrijven en ook die bedrijven willen we de ruimte geven.

foto copyright Bertus ReindersWe praten over uitgangspunten en over een bestemmingsplan dat weer tien jaar mee moet kunnen. We praten hier ook al heel lang over. Tijdens vorige collegeperioden is onvoldoende vooruitgang geboekt en we zijn dan ook blij dat er nu schot in de zaak zit. Dit zeggende weten we ook dat het nog wel even duurt voordat alle besprekingen en uitwerkingen zullen leiden tot een vastgesteld bestemmingsplan buitengebied.

Over bouwblokken is heel veel gezegd. Uiteindelijk kunnen we leven met het gepresenteerde en de uitleg van wethouder Jur Wiersum. Belangrijk voor ons is dat

ook de landbouworganisatie tevreden is. De agrarische sector is uit de dorpen naar het buitengebied vertrokken en moeten hier de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen. Mestopslag in verschillende vormen moet op een veldkavel kunnen.

Landschappelijke inpassing is een kreet die menigeen in de mond neemt. Wij vinden ook dat iets goed moet passen, maar durven ook te zeggen dat een fraai boerenbedrijf gezien mag worden. Zeker in een gebied met een agrarische bestemming.

Een belangrijke tak in het buitengebied is de recreatie. Denk alleen al aan de werkgelegenheid in die recreatie zelf, maar ook bij de middenstand. Bij dit punt hebben we opgemerkt dat we twee bedrijfswoningen voor campings, groter dan 5 Ha, voldoende vinden. Door een amendement hebben we dit laten vaststellen.

In tegenstelling tot het voorstel hebben we middels een amendement gezorgd voor de mogelijkheid schutstallen te plaatsen in het buitengebied. We hebben het college meegegeven dat hier dan goede kaders moeten worden opgesteld.

foto copyright Bertus Reinders

Een laatste amendement is een heel bijzondere te noemen. De PvdA-fractie drong, bij monde van de heer Santes, aan op een uitspraak van de fracties over de maximum omvang van gebouwen ten behoeve van een intensieve neventak op een agrarisch bedrijf. Dit naar aanleiding van ons standpunt inzake de kippenschuur van Maatschap Beijering te Schoonloo. Voor deze locatie konden we destijds akkoord gaan met een oppervlakte van 8000 m2. De fracties die destijds meegingen werden uitgedaagd ook iets te vinden van de 6400 m2 in deze nota van uitgangspunten. Hoe hier ook ooit op gereageerd zal worden, vast staat dat de PvdA niet had verwacht dat het CDA, de VVD en CGB zouden komen met een amendement om de 6400 te wijzigen naar 8000 m2. Hierbij durven we aantekenen dat in voorkomende gevallen en daar waar dit kan, wij een beperking niet nodig achten.

foto copyright Bertus Reinders

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractieleden. Voor hun contactgegevens klikt u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.