Schaapjes tellen

 

Kun je niet slapen? Dan ga je schaapjes tellen. Waar kun je dat gemakkelijker doen dan in een schaapskooi. Je hoeft dus niet wakker te liggen, wanneer je woont in een schaapskooi. Maar om te kunnen wonen in een schaapskooi…….

Alle fractieleden van Combinatie Gemeentebelangen zijn mensen die je ook tegenkomt bij de verenigingen en activiteiten in de dorpen waar men woont. Het is dan ook niet zo gek dat je veel hoort, maar er wordt je ook veel gevraagd. Over zoiets als de schaapskooi in Balloo en al helemaal over een dienstwoning. Hoe zit dat nou?

We hebben binnen de fractie en ook tijdens de diverse besprekingen op het gemeentehuis uitvoerig gediscussieerd over de situatie in Balloo. De schaapskooi op zich was geen punt en deze moest ook zo snel mogelijk gebouwd worden. De inpandige woning was van  een andere orde. Het voorstel was in eerste instantie onduidelijk. Hoe zit het met de kosten? En het risico dat we als gemeente lopen? Moeten wij als gemeente investeren in een dienstwoning? De gemeente verhuurt zelf toch geen woningen meer?

Een van onze grootste bezwaren was de horecafunctie. Hier zijn we fel op tegen, omdat

we het helemaal niet zien zitten dat op deze locatie iets ontstaat dat het kopje koffie of thee ver overschrijd. Deze nevenactiviteit is komen te vervallen. Daarnaast is het financiële verhaal duidelijk uit de doeken gedaan. De wethouder heeft toegezegd zorg te dragen voor een deugdelijk contract, waarbij een eventueel vertrek van de huurder, het pand direct terugvalt aan de gemeente.

Wij zien ook de voordelen van een herder bij zijn kudde. Woonachtig in Balloo kan er ook meer contact zijn met de plaatselijke bevolking. De herder is beschikbaar voor ontvangst van gasten en kan bezoekers begeleiden. Bovenal is de herder bij zijn kudde, hetgeen een goede zaak is voor het welzijn van de schapen.

De Provincie draagt financieel bij tot 2016. De verwachting is dat Natuurbeheer het daarna zal overnemen. De verzekering draagt € 95.000 bij aan de bouw van de woning. In deze tijd kan bij aanbesteding ook geld bespaard worden. De € 130.000 die de
gemeente dan maximaal investeert, behoudt zeker zijn waarde, zeker op een dergelijke locatie.

De beslissing is genomen. Nu maar snel aan de slag. Nog wel even het bestemmingsplan wijzigen, maar dat moet gezien de verhoudingen in de raad geen probleem zijn. Hierbij gaan we er van uit dat het met de bezwaren mee zal vallen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractieleden. Voor hun contactgegevens klikt u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.