Krimpen aan de Hunze

De naam van een stad? Of leegstand in - met name - het veengebied van onze gemeente? Combinatie Gemeentebelangen heeft het woord "krimp" nooit in de mond willen nemen. Dit werd ons vele malen verweten. Struisvogelpolitiek en de waarheid niet onder ogen te willen zien, dat is waar wij ons mee bezig zouden houden.

We worden wakker. We? Nee, wij waren dat al. Wij weten dat je actief moet worden op het moment dat we - en dat zijn we wel met elkaar eens - te maken krijgen met een vergrijzing van de inwoners. Wij moeten ervoor zorgen dat die steeds groter wordende groep ouderen kan blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Daar hebben we, mocht dat nodig zijn, ook middelen voor over.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een spreekwoord dat ook nu weer uitstekend dienst doet. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt, beïnvloed door veranderde wetgeving en crisis, zorgt voor mogelijkheden. Nu schrijven kranten er over. Het zal ons benieuwen wanneer onze collegae samen met ons de schouders onder het behouden zullen zetten. Behouden? Conservatief? Nee beste mensen, dit is wat wij toekomstgericht noemen!

Het is aan u waar u de klemtoon legt, wanneer wij zeggen "Gewoon doen!".

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.