Gaan voor Starterswoningen

 

starterswoningEen goede discussie was er gisteravond tijdens de commissievergadering over de woningbouwplannen in Grolloo. Na een informerende bijeenkomst eind vorig jaar bracht het college gisteravond een aangepast plan voor verlening van de Lienstukken én een aantal alternatieve plannen. Met name door de vele insprekers uit het dorp was er veel reuring en kwamen verschillende voors en tegens aan bod.

Het eerder voorgestelde plan in het verlengde van de Lienstukken, achter de Schoonloërstraat, is verkleind. Minder grootschalig, met een mogelijkheid voor 6 starterswoningen. Een plan waar Combinatie Gemeentebelangen zich in kan vinden. Tenzij het plan op de ijsbaan een zelfde mogelijkheid voor starters krijgt. Dit plan was echter nog onvoldoende uitgewerkt en lijkt nu voor starters nauwelijks haalbaar.

De vraag is nu aan het college om twee gedegen onderbouwde plannen voor te leggen. Een voor de verlenging van de Lienstukken én een voor de ijsbaan. Pas dan kan er goed afgewogen worden. Waarbij Combinatie Gemeentebelangen in haar beslissing gaat voor starterswoningen voor een voor starters haalbare prijs.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.