Fietsersoversteek Rolde afgeschoten

 

fietsoversteek RoldeHet ongeloof was van het gezicht van de aanwezigen en de inspreker af te lezen. Op onze fractie na was elke fractie tegen het gepresenteerde plan. Een plan dat door de verkeerscommissie, verkeersdeskundigen, de politie, dorpsbelangen Rolde en de omwonenden als beste naar voren kwam na ongeveer twee- en een half jaar zoeken naar de geschiktste oplossing.

Het is donderdagavond 10 maart 2016. Een voor de betrokken groepen en inwoners zeer teleurstellende avond. Ook op het gemeentehuis is met veel inzet gewerkt om samen met al die genoemde betrokkenen te komen tot de oplossing. En ook hier bespeuren wij onbegrip.

Wij vragen ons af:

  • Hoe kun je de burgers nog meer betrekken?
  • Wie is de raad, wanneer deze denkt het beter te weten?
  • Wat is die gewenste veiligheid ons nu eigenlijk waard?

Enkele voorstellen vanuit de andere fracties:

  • Het dubbelzijdige fietspad doortrekken tot zo ongeveer de kerkbrink. Kennelijk moet dit dan dwars door de aanwezige tuinen. Of we gaan de daar staande - nog dikkere - bomen kappen? Onuitvoerbaar!
  • En stoplichten ten behoeve van een oversteek. De eerste in de gemeente Aa en Hunze. Wij kunnen dit maar moeilijk serieus nemen. Sterker, we doen niet eens de moeite.

Wat mag het kosten?
Een veel te duur plan werd er geroepen. Inderdaad, € 240.000 is veel geld. In het komplan Rolde was € 150.000 gereserveerd voor deze oversteek en de wethouder gaf aan dat de resterende € 90.000 afkomstig is van een overschot op andere uitgevoerde fietspadenprojecten.
Wij praten hier over veiligheid. Tijdens de commissievergadering hebben wij dit meerde malen te kennen gegeven.

Triest……en nu maar hopen dat er geen ongelukken gebeuren.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.