Bomen en burgerparticipatie

 

Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om aan de gang te gaan met het bomenbestand van de gemeente. Na vele collegeperiodes waarin is bezuinigd op het onderhoud van de bomen, met grote achterstanden tot gevolg, kwam door Combinatie gemeentebelangen het bomenonderhoud weer hoog op de agenda, omdat verder uitstel alleen maar leidt tot meer klachten, risico’s en hogere kosten. In onze mooie gemeente zijn de eerste resultaten inmiddels zichtbaar. Er wordt door de hele gemeente heen hard gewerkt aan het weer op peil krijgen van het bomenbestand.

Bomenkap-Gieten-001
Bomenkap-Gieten-002
Bomenkap-Gieten-003
Bomenkap-Gieten-004
Bomenkap-Gieten-005
Bomenkap-Gieten-006
Bomenkap-Gieten-007
Bomenkap-Gieten-008
Bomenkap-Gieten-009
Bomenkap-Gieten-010
Bomenkap-Gieten-011
Bomenkap-Gieten-012
Bomenkap-Gieten-013
Bomenkap-Gieten-014
Bomenkap-Gieten-015
Bomenkap-Gieten-016
01/16 
start stop bwd fwd

foto's gemaakt door Harry Driever

Zo ook in de wijk waar ik zelf woon, de Noordes in Gieten. Eind vorig jaar kregen alle bewoners in de wijk een uitnodiging om naar het gemeentehuis te komen, bijgevoegd was een inventarisatielijst met alle bomen in de wijk.

Uit deze inventarisatie bleek dat veel bomen achterstallig onderhoud hadden en een enkele boom ziek was. Er stonden enkele bomen op de kaart die in ieder geval gekapt zouden worden vanwege ziekte. De informatieavond had als doel om met de bewoners in gesprek te gaan en de plannen te bespreken. In de wijk bleken 1200 eiken! te staan. Tijdens deze informatieavonden werd door het merendeel van de aanwezigen aangegeven dat de groene structuur van de wijk behouden moest blijven, maar dat de overlast her en der wel heel groot werd. En dan met name de overlast door weinig licht in de woningen, schaduwwerking, vocht en overhangende takken. Op deze avond heeft onze wethouder, Henk Heijerman, met ondersteuning van de ambtenaren de aanwezigen aangemoedigd om vooral met elkaar in gesprek te gaan en te bekijken welke bomen eventueel weg zouden kunnen. Vervolgens werd er druk overlegd en gestreept. Dit is door de wethouder weer meegenomen en heeft uiteindelijk geresulteerd in een plan waarbij +/- 250 bomen op de nominatie kwamen om te worden gekapt, maar met behoud van de groene structuur. Dit plan is vervolgens weer teruggekoppeld aan de bewoners op informatieavonden, en met veel enthousiasme ontvangen.

En dan volgt de uitvoering. Het kappen en het snoeien is begin dit jaar begonnen en leek wel een militaire operatie. De ingehuurde bedrijven werkten snel en netjes en binnen 3 maanden waren ze rond. Ik heb inmiddels veel positieve reacties mogen ontvangen van bewoners van deze mooie, nog steeds groene, wijk over het traject, het resultaat en de wijze waarop het is uitgevoerd. Dit is een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie en vertrouwen in de burger!

door: Ivo Berghuis

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.