Kapvrij Aa en Hunze


Een behoorlijk discussie was er in de raad over het wel of niet verwijderen van een regeltje uit de APV rondom het kappen van bomen. Zou een vergunningaanvraag nu wel of niet moeten? Het college stelde voor van wel.
Wij vinden heel duidelijk van niet. Daarom kwamen wij samen met de VVD met een amendement, welke door de meerderheid in de raad is aangenomen. De regel over de vergunningaanvraag voor het kappen van bomen moest geschrapt.
Bijzondere waardevolle bomen zijn namelijk al beschermd, ook als ze in particulier bezit zijn. Ze staan op een lijst ‘beschermde bomen’. Is jouw boom bijzonder en heeft het een bepaalde waarde, dan staat het op die lijst en mag je niet kappen, ongeacht het formaat. Staat het niet op die lijst, dan mag het gekapt. Lijkt ons duidelijk.

Maar eigenlijk ging de discussie daar helemaal niet over. Het ging over een gemeente die van groen ineens grijs zou worden als we die regel zouden schrappen. Iets wat Combinatie Gemeentebelangen onbegrijpelijk vindt. Onze gemeente is groen en blijft groen, daar zijn wij van overtuigd. Met een vergunningaanvraag als veiligheidslotje wilden de andere partijen een extra controle, dat men niet zo maar wat doet. Bovendien werkt het ontmoedigend voor het plan een boom te kappen. Maar, dat is toch helemaal niet nodig?
Er was zelfs een partij die aangaf dat het juist ingewikkelder voor inwoners en gemeente werd door deze regel te schrappen. Wij denken van niet. Inwoners kunnen zelf checken of hun boom op de lijst beschermde bomen staat. Zo weten ze direct waar ze aan toe zijn. En is het voor een gemeente meer werk? Nee, zeker niet. De lijst ‘beschermde bomen’ moet sowieso worden beheerd en geactualiseerd. Ook als we met verplichte vergunningen hadden moeten werken. Het is immers ons eigen handvat. Kortom vergunningsvrije kap geeft duidelijkheid én gemak, voor onze inwoners én voor onze gemeente. Daar zijn we voor. Dus laten we gewoon doen.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.