Snel breedbandinternet


In Drenthe willen we klaar zijn voor de toekomst. Snel breedbandinternet is hierbij van groot belang. De ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de recreatiesector vragen in toenemende mate om een goede digitale bereikbaarheid. Thuis werken wordt steeds meer een trend; daarom is het belangrijk dat de hele provincie Drenthe snel toegang krijgt tot snel internet, nu en in de toekomst.

glasvezel

Internet is op dit moment al niet meer weg te denken uit de samenleving. Een goed breedbandnetwerk bevordert de leefbaarheid van steden en plattelandsgebieden, omdat regio's met snel internet aantrekkelijker blijven voor bewoners en ondernemers. De opkomst van 'E-Health'(zorg op afstand), maakt dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Veel voorzieningen worden steeds afhankelijker van het toenemende dataverkeer. Ook al zouden we willen: we kunnen niet meer zonder breedband.

 

In de gemeente Aa en Hunze is een aantal initiatieven actief met hetzelfde doel: op korte termijn glasvezel aanleggen om zo toegang te hebben tot snel internet. ECO-Oostermoer Verbindt is tot nog toe het enige initiatief die sinds de zomer van 2016 een werkend glasvezelnetwerk heeft. Zij weten als geen ander hoe moeilijk het is om een netwerk aan te leggen, te onderhouden en uit te breiden. Daarom heeft ECO-Oostermoer Verbindt de diverse andere initiatiefnemers in Aa en Hunze uitgenodigd om op 30 maart naar Eexterzandvoort te komen om te kijken hoe men elkaar kan versterken; of er mogelijkheden zijn voor afstemming en samenwerking, of men ervaringen kan uitwisselen en hoe men elkaar kan helpen.

 

Karma SiertsNaast vertegenwoordigers van de diverse initiatieven was ook aanwezig Karma Sierts. Zij is sinds januari 2017 directeur van Verbind Drenthe. Verbind Drenthe ondersteunt lokale breedbandinitiatieven van, voor en door bewoners en brengt bewonersinitiatieven, overheden, bedrijven en financiers bij elkaar.

verbindDrenthe

Het organiseren van deze avond door ECO is een zeer goede voorzet om initiatieven bij elkaar te brengen. Verbind Drenthe, in de persoon van Karma Sierts gaat een provincie-breed netwerkontwerp maken. Zo'n ontwerp is noodzakelijk want de bijna 35 initiatieven in Drenthe zullen terug gebracht moeten worden naar 5 clusters (regio's) om uiteindelijk per (deel)regio op effectieve en efficiënte , dus kostenbesparende, wijze glasvezel aan te leggen.

Tijdens de discussies bleek dat de coöperatie ECO Oostermoer Verbindt door wil gaan op de ingeslagen weg, zij willen en denken door te kunnen groeien naar een groter verband in de gemeente Aa en Hunze ( te denken valt aan Eexterveen, AVK/EVK, Nieuwediep, Gieterveen, Gasselternijveen, Eext en Anderen). Glas van Aa tot Hunze (Anloo, Gasteren, Loon, Oudemolen, Schipborg, Taarloo, Zuidlaarderveen en misschien straks ook andere dorpen uit de gemeente Tynaarlo) en de Stichting Glasvezel Annen willen het liefst op korte termijn, dat er een zelfstandige en zelfdragende Maatschappelijke Onderneming wordt opgericht die op professionele wijze de aanvraag voor de financiering, de aanleg, de exploitatie en het beheer voor haar rekening kan nemen. Het initiatief in Ekehaar en Schoonloo, zou misschien willen aansluiten bij midden Drenthe. Dus net als Glas van Aa tot Hunze over de gemeentegrens heen.

Kortom: er zijn meerdere wegen te bewandelen en het kan nog vrij lastig worden om te komen tot 5 clusters. Verbindt Drenthe hoopt dat ze in ieder geval voor de zomer één flinke cluster heeft waarmee zij de aanbesteding in kan gaan.

Alle initiatieven zijn van mening dat een integrale aanpak van grijze en witte gebieden noodzakelijk is. Ook Verbind Drenthe deelt deze mening, maar zegt daar ook direct bij dat er beperkingen zijn in de (alleen-)financiering van de grijze gebieden.

Er zijn nog heel veel hobbels te nemen wil Drenthe, lees Aa en Hunze, klaar zijn voor de toekomst als het gaat om glasvezel. De gemeente Aa en Hunze heeft te kennen gegeven een actievere rol te willen spelen om de aanleg van glasvezel in de gemeente te versnellen. En wij zitten daar bovenop. Wordt vervolgd.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.