Onrust Centrum Gieten

BouWatchOp 22 mei 2017 hebben wij het college een brief geschreven, Wij hebben vragen gesteld over de leegstaande, verpauperde panden het centrum van Gieten.

Wij hebben op 9 juni 2017 de volgende reactie ontvangen:

 

 1. ls het u bekend dat de leegstaande panden en met name de Vlieghuis-locatie wordt bezocht door jongeren?
  1. Ja, het is ons bekend dat leegstaande panden in het centrum van Gieten door jongeren worden bezocht.
 2. Heeft u inmiddels ook signalen ontvangen van inwoners die zich zorgen maken om met name de brandveiligheid?
  1. Ja, waarbijwordt opgemerkt dat de laatst ontvangen serieuze signalen dateren van begin april 3.
 3. Deelt u met ons de zorg dat escalatie moet worden voorkomen?
  1. Ons college is van mening dat escalatie in welke vorm dan ook altijd en overal moet worden voorkomen, waarbijwe willen benadrukken dat escalatie in dit geval gelukkig nog niet aan de orde is.
 4. Welke mogelijkheden heeft u om op te treden tegen jongeren die zich onbevoegd ophouden in de panden?
  1. Een persoon die zich onbevoegd ophoudt in een (leegstaand) pand maakt zich schuldig aan het plegen van een strafbaar feit. De politie kan bij het aantreffen van een onbevoegd persoon proces verbaal opmaken. Bij eventuele schades aan gemeentelijke panden wordt door ons altijd aangifte gedaan. Daarnaast kan een gebiedsverbod worden opgelegd. Hieraan vooraf gaat een waarschuwing die 55 weken geldig is. Bij een overtreding van de waarschuwing volgt een gebiedsverbod waarbijde duur afhankelijk is van de overtreding. Onlangs hebben 3 jongeren een waarschuwing voor een gebiedsverbod ontvangen.
 5. Welke mogelijkheden heeft u om de eigenaren aan te spreken op deze ongewenste ontwikkelingen?
  1. Zoals u weet is voor het centrum van Gieten een nieuwe Omgevingsvisie in voorbereiding (www.centrumqieten.nl). ln de geest van de nieuwe Omgevingswet drijft het voorbereidingsproces op samenwerking. Als onderdeel van het participatieproces voert de gemeente onder andere overleg met verschillende eigenaren van leegstaande panden in het centrum van Gieten. Allerlei opties zijn en worden hierbij besproken (functiewijzigingen, sloop, verkoop). Dit is meestal geen eenvoudig of snel proces, mede omdat de gemeente in de meeste gevallen geen eigenaar van de De leegstand duurt al jaren. Ons college hecht er echter aan om hier mede door middel van een nieuwe Omgevingsvisie voor het centrum stappen in te zetten om zo het centrum van Gieten nieuw elan te geven. Op grond van de huidige planning kan de ontwerp Omgevingsvisie in december van dit jaar tijdens een opiniërende raadscommissievergadering worden besproken.
 6. Welke stappen heeft u hierin al ondernomen?
  1. De volgende stappen zijn door ons college ondernomen:
   • Er is regelmatig contact met diverse betrokkenen (zie mede hiervoor onder 5). De lijnen zijn daarbij kort. Bij het signaleren van jongeren nabij of in de betreffende panden wordt contact opgenomen met de politie en/of de gemeente.
   • Er zijn bij het gemeentelijk object Brink 2 in Gieten (The House) bouwwatch camera's geplaatst.
   • De politie neemt de betreffende locaties mee in de surveillance.
   • 3 jongeren hebben onlangs een waarschuwing voor een gebiedsverbod ontvangen.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.