Schone grond aarden wal?

Recentelijk is er onrust ontstaan over de grond die dagelijks wordt aangevoerd ten behoeve van het aanbrengen van een geluidswal langs de N33 op het terrein van de natuurbegraafplaats Hilligmeer te Eext. Een ongeveer 8 minuten durend filmpje dat is gemaakt door verontruste buurtbewoners is uitgebreid in het nieuws geweest.

DOWNLOAD HIER DE ANTWOORDEN OP DE VRAGEN

Wij hebben de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Hebt u kennis genomen, hetgeen in het nieuws is geweest, over het aanbrengen van de geluidswal?
  2. Is het juist dat dit filmpje door de genoemde bewoners aan u is aangeboden?
  3. Heeft de gemeente Aa en Hunze een vergunning verleend voor het aanbrengen van de geluidswal en is in de vergunning opgenomen dat hiervoor een type grond mag worden aangevoerd dat ook daadwerkelijk is aangevoerd en is toegestaan?
  4. Is het bij het college bekend vanaf welke locatie, of locaties, deze grond wordt aangevoerd?
  5. Is in de vergunning opgenomen op welke wijze en door wie de controle op de naleving van de vergunning wordt uitgevoerd en wordt deze controle ook ter kennisneming aan uw college gerapporteerd?
  6. Heeft de tot nog toe uitgevoerde controle aanleiding gegeven om maatregelen te nemen voor wat betreft het naleven van de verleende vergunning?
  7. Is het bij het college bekend of er vooraf is gesproken met de bewoners in de omgeving, in dit geval de bewoners aan de Stationsstraat te Eext?

Wij wachten de beantwoording van het college af. Tot die tijd blijven we ons, met de betrokken inwoners, zorgen maken wanneer het gaat om dit soort ontwikkelingen. Wij houden u op de hoogte.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.