SNEL INTERNET IN HEEL AA EN HUNZE

logo-eco-oostermoer
Snel internet is "gemeentebelang", Gemeentebelangen juicht het initiatief van ECO Oostermoer toe.

De behoefte aan een snelle internetverbinding neemt iedere dag toe. Een recreatiebedrijf kan geen vakantiehuizen meer verhuren zonder wifi. Een accountant kan zijn bedrijf aan huis niet runnen zonder dagelijks zware bestanden te uploaden. Een oudere kan niet langer thuis wonen zonder digitale alarmsystemen en beeldbellen met familie en zorgverleners. Landbouwers ondervinden problemen met melkrobots en zouden met een snelle internet verbinding duurzamer kunnen produceren. Kortom: zonder digitale snelweg kunnen de lokale economie, de boerenbedrijven en de kleine dorpskernen op den duur niet overleven.

Tijd voor actie!


In veel provincies wordt op dit moment de aanleg van snel internet op het platteland ter hand genomen. In Drenthe zijn lokale initiatieven opgestart. In Aa en Hunze is de coöperatie ECO Oostermoer opgericht. ECO Oostermoer heeft twee primaire doelstellingen: "Het op peil houden cq. brengen van de "leefbaarheid" en "Het verduurzamen van de Leefomgeving". Dit vertaalt zich naar projecten op het gebied van ouderenparticipatie, CO2-reductie en gezamenlijke duurzame energie-inkoop.
Een ander belangrijk onderdeel is "Oostermoer verbindt", het voor elkaar krijgen van een eigen open glasvezelinfrastructuur van dorpskernen tot de verste boerderijen, wat zorgt voor lokale betrokkenheid en een langdurige voorziening waar iedereen in het gebied gebruik van kan maken. Ervaringen uit het verleden heeft ECO Oostermoer ervan overtuigd dat het heft in eigenhand houden van de ontwikkeling beter is voor de leefbaarheid in het gebied.
Voor de aanpak en realisatie van een open glasvezelinfrastructuur heeft ECO Oostermoer gekozen voor een invuling op basis van het OpenNet model.

logo-opennet

OpenNet gaat uit van een scheiding in 3 onderdelen:
- de kabels
- het transport over die kabels
- het aanbod van producten/internetdiensten
Onder die diensten vallen ook tv, radio, telefoon, zorg, onderwijs enz.
Dit is anders dan het krijgen van een "gratis" kabel in huis van UPC, Ziggo, KPN en andere partijen, waarop zij met name hun eigen diensten aanbieden.

Met OpenNet kunnen plaatselijke gemeenschappen samen met lokale spelers op eigen initiatief glasvezel verbindingen realiseren. Door samen gebruik te maken van dezelfde kabel- en transportinfrastructuur door meerdere dienstverleners bespaar je kosten en daarmee worden de diensten goedkoper. Over dezelfde kabelverbinding kan de inwoner van Aa en Hunze met behulp van een transparante service catalogus zelf een keuze maken bij welke internetdienstverlener hij welke diensten op basis van prijs, service, kwaliteit, looptijd enz. wil afnemen.

Het bezit van de kabels wordt in een cooperatie ondergebracht waarin de inwoners van Aa en Hunze kunnen deelnemen. De inkomsten die dit bezit oplevert zijn dus ook voor de cooperatie en haar deelnemers.

Iedere inwoner van Aa en Hunze kan meedoen. Iedereen die wil, wordt aangesloten. U kunt ook later besluiten om alsnog mee toe doen. Als u medoet krijgt u gegarandeerd maximaal internet, nu en ook in de toekomst.

Als u mee wilt doen dan heeft u de keuze uit:

OPTIE 1
- U doet geen eenmalige investering
- Hierdoor wordt u na maximaal 20 jaar mede-eigenaar
- Hierna deelt u vanaf dat moment mee in de opbrengsten

OPTIE 2
- U investeert eenmalig 1500 in een certificaat
- Hierdoor wordt u direct mede-eigenaar
- Hierdoor deelt u direct mee in de opbrengsten

WAT KOST DE BASISDIENST
- Maximaal internet (op dit moment 100/100 mbit/sec) voor 30,- incl. BTW
- Bij een certificaat krijgt u maandelijks maximaal 9,- terug (bij keuze
optie 2)

Als u mee wilt doen dan kunt u dat kenbaar maken via de website:
www.oostermoerverbindt.nl bij "ik heb interesse".

 

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.