Starterslening van start

 

Op de website van onze gemeente kunt u lezen:

Verordening Starterslening in de gemeente Aa en Hunze van toepassing

Tijdens de raadsvergadering van 9 oktober 2013 heeft de raad unaniem het voorstel van ons college om een Starterslening mogelijk te maken vastgesteld. Als Combinatie Gemeentebelangen zijn we hier natuurlijk bijzonder blij mee. Niet alleen zorgen we voor de mogelijkheid tot woningbouw in kleine dorpen, maar we zorgen ook dat - vooral jonge - starters een beetje extra financiële mogelijkheden krijgen.

De starterslening is er voor alle starters en kan ingezet worden bij nieuwbouw, bij aankoop van huurwoningen en op de reguliere markt voor bestaande koopwoningen. Je kunt de starterslening hier downloaden.

Nadere informatie omtrent de regeling kan gevonden worden via de website van de gemeente.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.