TL brandt niet zonder starter

 

Waar slaat dat op? Om licht uit een gewone TL-armatuur te krijgen, heb je een starter nodig. Als het licht even uit is in onze economie zou het goed zijn starters te gebruiken. Hierbij denken wij dan natuurlijk aan de starters op de woningmarkt. Om de hele vastzittende bouw een impuls te geven is het van belang dat het segment aan de onderkant van de huizenmarkt alle aandacht krijgt. In Aa en Hunze is het college op dit moment druk bezig plannen te ontwikkelen of ruimte te creëren. Combinatie Gemeentebelangen denkt hier het volgende over:

Daar waar mogelijkheden liggen moeten wij die oppakken. Dit oppakken kan op verschillenden manieren, omdat in de vier dorpen waar op dit moment plannen zijn, de bemoeienis van de gemeente afhangt van de situatie.

De vier dorpen:

In dit dorp viel de uiteindelijke belangstelling iets tegen. Waren er aanvankelijk meer gegadigden, nu is er nog een enkele over. Waarschijnlijk heeft dit al te lang geduurd. Neemt niet weg dat wij vinden dat onderzocht moet worden, hoe dit proces in Annerveenschekanaal kan worden vlot getrokken. Als er een schaap over de dam is…..

 

In Gieterveen is er naast een gezonde belangstelling, ook bouwgrond in het bezit van de gemeente. Ter plaatse van de voormalige school kunnen acht woningen worden gerealiseerd. Het lijkt er dan ook op dat niets de start van betaalbare woningen in dit dorp in de weg staat. Het is bij ons bekend dat bouwondernemers plannen hebben. Wij zijn van mening dat hier op korte termijn de schop de grond in moet.

 

De belangstelling in Eext kwam wat schoorvoetend op gang, maar inmiddels zijn er voldoende belangstellenden om ook in Eext de bouw vrij snel mogelijk te maken. De gemeente heeft nog bouwlocaties in de aanbieding. Natuurlijk moet er nog wel het een en ander gebeuren, maar ook hier vinden wij dat de gemeente heel voortvarend te werk moet gaan.

 

Er is nog steeds grote behoefte aan starterswoningen in Grolloo. Nog wel, want naarmate het langer duurt, neemt de belangstelling af. De gemeente heeft hier onvoldoende bouwgrond, maar mogelijkheden dit uit breiden zijn aangeboden en dit biedt serieuze kansen. Verder liggen er in het dorp drie particuliere opties, waar woningbouw, al dan niet voor starters, mogelijk is. Vier ondernemers werken nu samen om voor Grolloo een totaalplan uit te werken. Dit plan zal in augustus 2013 worden aangeboden aan het college. Wij roepen het college op alles in het werk te stellen om ook in Grolloo zo snel mogelijk te starten.

 

 Om te bouwen is er geld nodig. Banken nemen geen enkel risico en geen enkele verantwoordelijkheid meer. Natuurlijk, men wil graag meepraten, maar de uiteindelijk te verstrekken hypotheken zijn bijzonder mager. Hier kunnen we als raadsfractie weinig aan veranderen, maar we kunnen wel meewerken aan de realisatie van de opzet voor startersleningen door de gemeente Aa en Hunze. Wij zijn er in ieder geval een groot voorstander van dat niet alleen de starter, maar ook de plaatselijke bouw geholpen wordt. Liever op deze manier investeren in de toekomst dan het geld uitgeven aan uitkeringen!

 

We zijn er nog niet

Nee, maar we kunnen er wel komen. Wij zullen ons volledig inzetten waar het gaat om de leefbaarheid op het platteland te bevorderen, danwel te behouden. Voorzieningen staan onder druk. Verenigingen hebben het moeilijk. De jeugd, maar ook de ouderen willen graag in hun dorp blijven wonen. Hebt u vragen? Hebt u ideeën? Laat het ons weten, want wij zijn er van overtuigd dat we alleen samen kunnen bouwen aan de toekomst van onze dorpen!

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.”


 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.