Aanloop naar d'Anloop

 

Aan de orde is het winkelcentrum van Annen. Hoe gaan we verder in winkelland? Kopen we steeds meer via internet of blijven we ook naar de gangbare winkels gaan? De tijd zal het leren. Hier kunnen wij, als fractie in de gemeenteraad, weinig aan veranderen. Zo is er een vraag en zo is er een aanbod. Het enige dat wij kunnen doen is iets in de indirecte zin. Wij kunnen ons bezighouden met de infrastructuur, de bereikbaarheid van de winkels. We kunnen in die zin een beetje bijdragen aan de concurrentiepositie van de winkels in dit winkelcentrum. De rest is toch aan de winkelier zelf.

Wij zien de knik in de Zuidlaarderweg verdwijnen. Daarnaast kunnen we een 30-km zone invoeren in de omgeving. Een extra uitgang op de Zuidlaarderweg zien we niet zitten. Ontsluiting kan immers heel goed via het parkeerterrein aan de achterzijde naar de Neije Diek. De bestaande inrit zou wel iets verbreed kunnen worden. Feit is dat het winkelende publiek de winkels gemakkelijk wil kunnen bereiken en ook gemakkelijk weer kunnen vertrekken. Belangrijk zijn derhalve ook de fiets- en wandelpaden.

Het winkelcentrum trek bezoekers uit de omgeving van Annen en ook uit Zuidlaren. De Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze is voorstander van het investeren van de gemeente in de infrastructuur in en rond dit centrum. En dit investeren zal op korte termijn moeten, omdat wij het belangrijk vinden dat we de vaart er in houden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractieleden. Voor hun contactgegevens klikt u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.