Met de geur van lavendel

 

We kennen een POP,  Provinciaal OmgevingsPlan. De lavendelboerderij in Nieuwediep valt volgens dit plan in categorie 1 en dit betekent in hoofdzaak landbouw. Nu kun je je afvragen of een boerderij waar men lavendel verbouwt ook tot de landbouw mag worden gerekend. 

Wij vinden van wel, het is goed voor de vitaliteit van het veenkoloniale gebied en het is ook goed  dat er andere zaken mogelijk zijn in samenwerking met de bestaande landbouw. Samenwerking, om een gemeenschappelijk belang na te streven. 

En naast samenwerking moet er ook tolerantie zijn. Verkeersdrukte, geluidshinder, stankoverlast, noem maar op. Deze zaken bestaan, dat ontkennen wij niet, maar willen we een gebied leefbaar houden dan zullen we water bij de wijn moeten doen. 

De lavendelboerderij heeft een Bed & Breakfast en een kas achter de boerderij zit in de planning. Jammer genoeg gaat een vrijstaand tentoonstellingsgebouw, met hierin een collectie oude landbouwmachines niet door. 

Wij staan achter het voorgestelde bestemmingsplan en wensen de lavendelboerderij alle goeds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lukas Boerma. Voor zijn contactgegevens klik u hier.


Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.