Het Hek is van de dam

 

Tijdens besprekingen over de bezuinigingen is veel gezegd over Theaterboerderij het Hek van de dam te Ekehaar. We hebben destijds met elkaar gezien dat de subsidie van de provincie afliep en dat onze afspraken liepen tot en met 2013. Afspraak is afspraak, dus tot en met 2013. Het mag duidelijk zijn dat de Combinatie Gemeentebelangen tegen het verstrekken van een subsidie aan het Hek van de dam is. Een groot deel van de kosten zit in de huur van het pand. Dan zijn er in onze ogen andere mogelijkheden.

We willen de Boerhoorn te Rolde noemen. Op dit moment een gemeentelijke instelling, waar volgens ons in de toekomst aan verzelfstandiging van het dorpshuisgedeelte moet worden gedacht. Wij kunnen ons voorstellen dat het Hek van de dam haar intrek neemt in de Boerhoorn. Dit levert meteen een dekking op van de kosten van de Boerhoorn. Een constructie als deze kan op onze sympathie rekenen. In een dergelijke vorm willen we meegaan in het toekennen van een afbouwende subsidie.

Wij zijn met een amendement op de cultuurnota gekomen om het hierboven genoemd voorstel aan de raad voor te leggen. Ons voorstel werd met grote meerderheid aangenomen. Het is nu aan de portefuillehouder om in overleg te treden met het Hek van de dam. Het aanbod ligt er, het is nu aan het Hek of men van ons aanbod gebruikt wenst te maken.

Download hier ons amendement.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.