Stopzetten subsidie aan 't Borgje onplezierig maar begrijpelijk.

Er is veel gezegd en geschreven over het vastgestelde beleid ten aanzien van subsidiering van de peuterspeelzalen. Subsidieverstrekkingen aan Stichting Welzijn Aa en Hunze, vallend onder de algemene verordening, moeten de inwoners van de gemeente dienen. Dit gaf voor ons de doorslag positief te reageren op het stopzetten van de subsidie. In het belang van alle inwoners moeten we goed naar de besteding van die gelden kijken. Hier hebben we uitgebreid met inwoners over gesproken.

Waar hebben we het bij de subsidieverstrekking aan peuterspeelzaal 't Borgje eigenlijk over?

We kennen voor deze subsidie een ondergrens van 8 kinderen. Op dit moment gaan er meer kinderen naar 't Borgje. Maar, daarvan komen er slechts 3 uit onze gemeente. Aanleiding voor het college om de subsidie voor deze peuterspeelzaal stop te zetten.

Deze maatregel is bijzonder onplezierig, maar als het goed wordt uitgelegd wel begrijpelijk. En indien er goede alternatieven zijn, staan wij achter het plan van het college om de subsidie in dit specifieke geval stop te zetten.

Naar onze mening zal de leefbaarheid van Schipborg namelijk niet lijden onder de sluiting van de peuterspeelzaal. Dit kunnen we uitleggen:

  • De peuterspeelzaal heeft nauwelijks invloed op het leerlingenaantal van de basisschool in Schipborg.
  • Het geringe huurbedrag, dat de SWAH betaalt aan het dorpshuis voor de peuterspeelzaal, is niet bepalend voor het dorpshuis.

Maar, belangrijk is wel de vraag hoe de peuter- of kinderopvang er in de toekomst uit zal zien. De kinderopvang ontwikkelt zich snel. Fusies tussen peuterspeelzalen en kinderopvang is een kwestie van tijd. Het zou goed zijn deze fusiegang te stimuleren. Hier mag best naar gekeken worden. We moeten zorgen voor een goede en kostenefficiënte kinderopvang.

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.