Categorie: Overig
Algemiene Anfieter Award

 

Oes raodslid Nanno Pul much in Beilen de Algemiene Anfieter Award van 't Nei Drèents Geneutschap in ontvangst nimmen. De pries, een soort vaos met een oorkonde, wordt aal jaor oetreikt an een instelling of een persoon die as zuch inzet hef veur de Drentse taol. Op angeven van Combinaotie Gemientebelangen hef de raod instemd met 't verdubbelen van oeze bijdraoge an het Huus van de Taol. Ok oeze burgemeester Eric van Oosterhout vindt 't Drents belangriek. Hij sprek 't misschien wel niet, maor ie is der wel op verstaon dat de streektaol in stand holden wordt.

Hierunder vin ie een koppeling naor 't geluudsfragment waorin bekent maokt wordt wel of wunnen hef. En ie luustert dan ok metien naor de reactie van Nanno en Eric.

Klik hier maor eem un te luustern naor de bekendmaoking en de reactie van Nanno en Eric

Wij bint vanzölfs hiel bliede met dizze pries en wij felisteert oeze gemiente met dizze schiere bliek van waardering.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Een week na de verkiezingen konden wij vol trots 8 van de 21 raadszetels innemen. Als grootste fractie hadden wij de uitdaging te onderhandelen voor een nieuw te vormen coalitie en college. Dat is gelukt. Er is een college gevormd met Groen Links en CDA.

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.